c S
Družba 2TDK objavila naročilo za gradnjo mostov in galerije Glinščica 28.03.2019 10:31 Ljubljana, 28. marca (STA) - Družba 2TDK, ki jo je vlada ustanovila za vodenje projekta drugi tir med Divačo in Koprom, je objavila javno naročilo za gradnjo mostov in galerije Glinščica, ki bodo del omenjenega projekta. Podjetja morajo ponudbo oddati do 10. maja, merilo za izbiro pa bo najnižja ponudbena cena brez DDV.

Predmet javnega naročila je izvedba objektov za prečkanje doline Glinščice pri izgradnji drugega tira Divača-Koper.

Izbrani izvajalec bo moral v štirih mesecih od uvedbe v delo za projektiranje, ki bo takoj po uveljavitvi pogodbe, izdelati projektno dokumentacijo za izvedbo, objekte pa bo moral narediti 21 mesecev od uvedbe v delo za gradnjo, ki bo stekla po izgradnji dostopnih cest iz smeri Kozine in dostopne ceste iz smeri Beke.

Kot izhaja iz javnega naročila, se lahko nanj prijavilo ponudniki, ki so imeli v zadnjih treh poslovnih letih povprečni čisti letni prihodek vsaj v višini 10 milijonov evrov. Prav tako v zadnjega pol leta niso smeli imeti dospelih neporavnanih obveznosti, na dan oddaje ponudbe pa ne blokiranega nobenega transakcijskega računa.

Potencialni ponudniki lahko vprašanja postavijo do 16. aprila, ponudbo pa morajo oddati do 10. maja. Merilo za izbiro bo najnižja ponudbena cena brez davka na dodano vrednosti (DDV).

V primeru, da je najnižja ponudbena cena dveh ali več prejetih dopustnih ponudb enaka, bo izbrana ponudba, ki je bila med njimi oddana prva, še izhaja iz naročila. V primeru, da bo enak tudi čas oddaje ponudb z najnižjo ponudbeno ceno, pa bo o ekonomsko najugodnejši ponudbi odločil žreb z metom kocke med temi ponudniki.