c S
Grosupeljski zdravniki zavračajo delo prek obremenitve, dogovorjene v stavkovnem sporazumu 28.03.2019 07:08 Ljubljana, 27. marca (STA) - Zdravniki zdravstvenega doma Grosuplje so izjavi za javnost zapisali, da bodo pri svojem delu v največji možni meri upoštevali standarde in normative stroke in bodo v letošnjem letu odklanjali opredeljevanje novih bolnikov nad 1895 glavarinskih količnikov. To je normativ, o katerem so se dogovorili v zadnjem stavkovnem sporazumu.

Kot so zapisali, se bodo na ta način držali kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike in sporazuma o prekinitvi stavkovnih aktivnosti.

"V primeru, da bomo zaradi te odločitve deležni kakršnegakoli pritiska, groženj, mobinga ali kazni, bomo razmislili o nadaljnjih ukrepih, vključno z možnostjo odpovedi delovnih razmerij," so napovedali.

Razlog za njihovo odločitev je "želja po izboljšanju delovnih pogojev, v katerih bi lahko svojim izbranim bolnikom nudili strokovno ustrezno oskrbo".

Izjavo je podpisalo 12 zdravnikov, še dve naj bi zaradi odsotnosti izjavo podprli v elektronski pošti.

Direktorica zdravstvenega doma danes ni več dosegljiva.

Na občini pa navajajo, da so v zadnjih letih z novim prizidkom in novo lekarno poskrbeli "za odlične pogoje za delo zdravnikov in servis občank in občanov". "Občina je zagotovila infrastrukturne pogoje, država pa naj poskrbi za tisto, za kar mora," je za STA navedel direktor občinske uprave Dušan Hočevar.

Izpostava zdravstvene zavarovalnice (ZZZS) v Grosuplju beleži povprečje 2291 glavarinskih količnikov oziroma 1685 oseb na en tim splošne ambulante.

Slovensko povprečje je 2406 glavarinskih količnikov oziroma 1683 oseb na en tim splošne ambulante. Normativ, določen v kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike ter v sporazumu o prekinitvi stavkovnih aktivnosti, pa mejo opredeljevanja za letos postavlja na 1895 glavarinskih količnikov.

Dosledno upoštevanje takega glavarinskega količnika bi pomenilo, da brez zdravstvene oskrbe na primarni ravni ostane 325.000 oseb, so pred časom pojasnili v ZZZS.

Sporazum med zdravniškim sindikatom in vlado sicer predvideva, da se bodo zgornje meje obremenitev zdravnikov za vsako nadaljnje leto znižale za pet odstotkov do ciljnega normativa. V modri knjigi standardov in normativov zdravnikov je ocenjeno, da za kakovostno in strokovno obravnavno bolnikov najvišji glavarinski količnik na družinskega zdravnika znaša 1500 količnikov.

Zdravniki v primarnem zdravstvu že več mesecev opozarjajo na preobremenjenost, kaplja čez rob pa je očitno splošni dogovor za letošnje leto, ki je dvignil dovoljeno število opredeljenih bolnikov in s tem po oceni zdravnikov njihov položaj še poslabšal.

Kranjski zdravniki, ki so že februarja nehali vpisovati nove bolnike, so tako napovedali odpovedi, grožnji so se pridružili tudi celjski zdravniki, v Zdravstvenem domu Nazarje pa so trije družinski zdravniki že dali odpoved. V Zdravstvenem domu Ajdovščina so nekateri zdravniki družinske medicine umaknili soglasje za delo preko rednega delovnega časa, direktorica doma Boža Ferfolja pa je podala svojo odstopno izjavo.

V zdravniških organizacijah tako zahtevajo spremembe splošnega dogovora.

Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije je denimo prejšnji teden ZZZS predlagalo sprejem aneksa k splošnemu dogovoru za letos, s katerim bi zdravnikom spremenili pogoje za odklanjanje novih bolnikov. Predlagalo je, da se kot kriterij za odklanjanje opredeljevanja novih zavarovanih oseb upošteva dogovor iz sporazuma o začasni prekinitvi stavkovnih aktivnosti, ki je že veljal v splošnem dogovoru za pogodbeni leti 2017 in 2018.

Danes pa so razočarani sporočili, da upravni odbor ZZZS ni sprejel njihovega predloga in je zavzel stališče, da je potrebno časovnico doseganja ciljnega normativa prilagoditi možnostim za dejansko zaposlitev dodatnih zdravnikov. Prav tako je mnenja, da se širitve programa prioritetno dogovarjajo na območjih, kjer je obremenjenost zdravnikov največja.

V ZZZS so jih tudi opozorili, da se dogovor in aneksi k dogovoru sprejemajo po predpisanem postopku, v združenju pa so prepričani, da odločitev upravnega odbora kaže na nerazumevanje aktualnih razmer v primarnem zdravstvu.

"Zagovarjamo stališče, da je potrebno dogovore med Republiko Slovenijo in sindikati zdravnikov upoštevati, česar ne bi smel spregledati tudi upravni odbor ZZZS. Če je za spoštovanje tega dogovora treba redefinirati časovnico doseganja ciljnega normativa, morajo podpisniki sporazuma ponovno pristopiti k pogajanjem in na novo definirati dogovor," so prepričani v združenju.

Da bi morala vlada vrniti splošni dogovor na raven prejšnjih let glede opredeljevanja novih bolnikov, je pred dnevi za STA dejala tudi predsednica zdravniške zbornice Zdenka Čebašek-Travnik.