c S
Po mnenju Fidesa ugotovitve inšpektorjev ob obstoječem plačnem sistemu ne presenečajo 28.03.2019 07:27 Ljubljana, 27. marca (STA) - V zdravniškem sindikatu Fides so se danes odzvali na ugotovitve inšpektorjev, da ponekod v zdravstvu zaposlenim nadure izplačujejo glede na opravljene storitve, kar pa ni v skladu s kolektivno pogodbo za javni sektor. Po mnenju Fidesa tovrstno razkritje ne preseneča in zgolj potrjuje njihove kritike enotnega plačnega sistema.

Kot so zapisali v Sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides, že leta opozarjajo, da enotni plačni sistem delodajalcem ne daje vzvodov za nagrajevanje učinkovitosti.

Zato jih razkritja inšpektorjev "glede inovativnih praks, ki jih delodajalci uporabljajo za nagrajevanje zaposlenih v zasledovanju cilja skrajševanja čakalnih dob, ne presenečajo". Kot so dodali, pa jih žalosti, da tovrstna razkritja mečejo madež na zaposlene v zdravstvu, ki so delo - dodatne storitve opravili, delodajalec pa jih zaradi togega plačnega sistema ni mogel ustrezno nagraditi.

Objavljene ugotovitve glede spornih izplačil mentorskega dodatka kot posledice neusklajenosti internih aktov v posameznih zavodih, ki so osnovna skrb in odgovornost delodajalcev, pa so še dodaten odraz slabega upravljanja posameznih javnih zdravstvenih zavodov in potrebe po reformi, so prepričani v Fides.

Ob tem opozarjajo, da bomo tovrstnim razkritjem priča, dokler si bo vlada zatiskala oči, da prenova plačnega sistema ni potrebna in hkrati zagovarjala povečanje učinkovitosti in skrajševanje čakalnih vrst.

Inšpektorji ministrstva za javno upravo so lani v bolnišnicah in zdravstvenih domovih opravljali nadzore izplačil nadur in dežurstev ter dodatkov za mentorstvo. Ob izplačevanju nadur na podlagi opravljenih storitev so ugotovili tudi, da so nekaterim zaposlenim v javnih zdravstvenih zavodih izplačali dodatek za delo prek polnega delovnega časa, čeprav v tistem mesecu niso opravili niti potrebnega števila ur rednega dela, ali pa so zaposleni dobili plačanih več nadur.

Inšpektorji so ugotovili tudi, da nekateri javni zavodi evidence nadur sploh ne vodijo, v več drugih primerih pa so zaposleni registrirali le prihode in odhode, ne pa tudi zasebnih izhodov. Mentorji v večini pregledanih primerov sploh niso bili z nobenim aktom imenovani za neposredne mentorje specializantom, dodatek za mentorstvo pa je bil obračunan in izplačan za več ur, kot so bili na delovnem mestu.