c S
Evropski parlament z novimi pravili za čistejši in konkurenčnejši trg električne energije 26.03.2019 14:53 Strasbourg, 26. marca (STA) - Evropski parlament je danes potrdil nova pravila za vzpostavitev vseevropskega trga za električno energijo, ki bo čistejši, konkurenčnejši in bolje pripravljen za obvladanje tveganj. Sprejeli so štiri nove zakone, ki so bili neuradno dogovorjeni že lani, in s tem sklenili paket čiste energije za vse Evropejce, so sporočili iz parlamenta.

Potrošniki bodo z novimi pravili pridobili številne ugodnosti, saj bodo lahko dostopali do pametnih merilcev električne energije, dinamičnih oblikovanj cen in možnosti zamenjave ponudnika v treh tednih brez nastalih stroškov (in do 24 ur do leta 2026). Po glasovanju je poročevalec o notranjem trgu za električno energijo Jerzy Buzek (EPP) dejal, da bi reforma trga za električno energijo morala povečati konkurenčnost EU v svetu in podpreti prehod na čistejšo električno energijo. "Potrošnikom daje več moči in varuje revne. Je dobra za okolje in dobra za denarnico," je dejal.

Države članice bodo lahko začasno uravnavale cene električne energije za pomoč in zaščito revnih in bolj ranljivih gospodinjstev. Ne glede na to bi moral biti sistem socialne varnosti glavno sredstvo pri reševanju energetske revščine.

Eden od glavnih ciljev nove ureditve je tudi dovoliti prost pretok 70 odstotkov trgovinskih zmožnosti in tako poenostaviti trgovanje z obnovljivo električno energijo preko meja in hkrati podpreti zavezujoč cilj EU, da do leta 2030 dosežejo 32-odstotno stopnjo obnovljivosti električne energije.

Sedanja pravila EU dovoljujejo nacionalnim organom plačevanje termoelektrarnam na premog za pripravljenost v omejenem časovnem obdobju, če obstaja povečano povpraševanje, imenovano tudi mehanizem zmogljivosti. Nova pravila bodo uvedla strožje omejitve za države članice pri subvencioniranju elektrarn in s tem preprečile elektrarnam na premog, ki najbolj onesnažujejo okolje, prejemanje državne pomoči.

Ukrep bo veljal za vse nove in obstoječe elektrarne od dneva začetka veljavnosti uredbe do leta 2025. Nova pravila ne bodo vplivala na pogodbe o zmogljivostih, sklenjene pred 31. decembrom.

Poleg tega danes sprejeta pravila zagotavljajo boljšo zaščito evropskih državljanov pred nenadnim pomanjkanjem električne energije zaradi izpada elektrike. Države članice bodo zavezane k pripraviti nacionalnega načrta za oceno tveganja primanjkljajev in k sodelovanju na regionalni ravni. Države članice, ki so prejemnice pomoči drugih držav članic, bodo morale nositi vse stroške, povezane s tem.