c S
Salus po prevzemu Sanolaborja v iztisnitev manjšinskih delničarjev 26.03.2019 07:37 Ljubljana, 25. marca (STA) - Potem ko je Salus prevzel Sanolabor, bo zdaj iztisnil male delničarje. Za vsako delnico bo plačal 700,35 evra, kolikor je za delnico odštel tudi v prevzemni ponudbi. Tako je danes na Salusov predlog sklenila izredna skupščina Sanolaborja, ki je potrdila tudi zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic, izhaja iz objave na Ajpesu.

Prevzemno ponudbo, dano konec lanskega leta, ki je sledila majski pogodbi za nakup 58-odstotnega deleža Sanolaborja z odložnim pogojem povečanjem lastništva na 75 odstotkov, je sprejelo 117 delničarjev. Ti so imeli v lasti 10.177 delnic oz. 39,94 odstotka vseh delnic Sanolaborja, Salus pa je po ponudbi povečal lastniški delež na 25.004 delnic oz. 98,14 odstotka vseh delnic Sanolaborja.

Salus je kot edini prisotni delničar na današnji izredni skupščini naprej potrdil zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic; gre za 152 delnic v skupni vrednosti 2808,96 evra, osnovni kapital pa se bo zmanjšal na 468.024,48 evra in bo razdeljen na 25.326 navadnih delnic. Namen zmanjšanja osnovnega kapitala je povečanje donosnosti lastniškega kapitala Sanolaborja.

Odločil se je tudi za iztisnitev malih delničarjev po ceni, kot je bila za delnico v prevzemni ponudbi, torej 700,35 evra.

Salus je potrdil še spremembe statuta Sanolaborja, potrebnih zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala, poleg tega se zmanjšuje število članov nadzornega sveta s šest na tri. Po novem bodo v tričlanskem nadzornem svetu dva predstavnika kapitala in en predstavnik delavcev.

Tako je Salus danes iz nadzornega sveta odpoklical Sonjo Batistič, Veljo Gobca, Bojana Kosa in Rafaela Sušnika, za nova nadzornika pa je s torkom za štiriletno mandatno obdobje imenoval Žigo Hienga in Gregorja Jenka.