c S
Več kot tri milijone evrov za investicije v športno infrastrukturo 25.03.2019 12:43 Ljubljana, 25. marca (STA) - V petek, 22. marca, je bil v uradnem listu objavljen javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje investicij izgradnje razsvetljave nepokritih športnih površin, sofinanciranje investicij v novogradnje pokritih športnih objektov in sofinanciranje opremljanja olimpijskih športnih centrov v letu 2019 v vrednosti več kot tri milijone evrov.

Kot so sporočili z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, je namen razpisa posodobitev obstoječih javnih nepokritih športnih površin ter njihova učinkovita raba, spodbuditev gradnje novih športnih objektov ter izboljšanje opremljenosti olimpijskih športnih centrov, skladno z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji do leta 2023.

Cilj razpisa je zagotoviti kakovostne prostorske pogoje za športno dejavnost za vse kategorije uporabnikov ter izboljšati kakovost panožnih športnih centrov za razvoj tekmovalnega športa.

Skupna višina sredstev razpisa je 3.205.000,00 evrov.

Javni razpis je razdeljen na tri sklope. Za sofinanciranje investicij izgradnje razsvetljave nepokritih športnih površin se lahko prijavijo občine, ki imajo v lasti javne nepokrite športne površine.

Za sofinanciranje investicij v novogradnje pokritih športnih objektov se lahko prijavijo občine investitorke, ki imajo v lasti zemljišča, na katerih bodo stali novi športni objekti.

Za sofinanciranje opremljanja olimpijskih športnih centrov pa se lahko prijavijo Nacionalne panožne športne zveze, ki imajo trenažne kapacitete zagotovljene v olimpijskem športnem centru.

Prijave na razpis je mogoče oddati do 30. aprila.