c S
Velenjska občina v energetsko sanacijo Bazena Velenje in podružnične šole Plešivec 25.03.2019 12:40 Velenje, 25. marca (STA) - Velenjski župan Bojan Kontič je danes podpisal tripartitno koncesijsko pogodbo za energetsko sanacijo Bazena Velenje in podružnične Osnovne šole Plešivec. Energetska sanacija bazena bo stala 870.000 evrov, podružnične šole na Plešivcu pa 230.000 evrov, so sporočili z velenjske občine.

Velenjska občina je za energetsko sanacijo obeh objektov zagotovila dobrih 85.000 evrov. Po njeni oceni bo skupni zagotovljeni pogodbeni prihranek pri izvedbi del znašal skoraj 115.000 evrov, prihranek električne energije naj bi znašal 15.850 kilovatnih ur, toplote 105.112 kilovatnih ur, vode pa skoraj štiri kubične metre.

Sklep o sofinanciranju energetske obnove omenjenih nepremičnin je velenjska občina od infrastrukturnega ministrstva prejela novembra lani. Za izvedbo naložbe je tako ministrstvo zagotovilo nekaj manj kot 380.000 evrov.

Velenjska občina si prizadeva za celovito energetsko sanacijo čim večjega števila javnih objektov v njeni lasti in znižanje stroškov obratovanja. Energetska sanacija javnih stavb je bistvenega pomena pri doseganju visoko zastavljenih ciljev o zmanjšanju rabe energije in izpustov toplogrednih plinov.

Občina je tako skupaj z zavodom Rdeča dvorana Športno rekreacijski zavod (ŠRZ) identificirala dve stavbi, ki sta nujno potrebni energetske obnove. To sta stavbi Bazen Velenje in Podružnična Osnovna šola Plešivec.

Velenjska občina je pooblastila Rdečo dvorano ŠRZ, da prevzame vodenje postopka javnega razpisa, vključno s sprejemom odločitve o oddaji naročila za projekt.

V postopku javnega razpisa javno-zasebno partnerstvo za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije so izbrali edinega ponudnik Družba za upravljanje energetskih storitev Resalta iz Ljubljane. Predmet koncesije, ki jo bodo podelili za 15 let, je pogodbeno zagotavljanje prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov.

S projektom zasledujejo cilj učinkovite rabe energije oz. zmanjšanje stroškov ogrevanja, porabe električne energije in vode, so še pojasnili na občini.