c S
Šabeder za zagotavljanje dostopnega in kakovostnega javnega zdravstva 25.03.2019 10:46 Ljubljana, 25. marca (STA) - Kandidat za ministra za zdravje Aleš Šabeder je v predstavitvi pred matičnim odborom DZ poudaril, da je državljanom treba zagotoviti dostopno in kakovostno javno zdravstvo. Napovedal je sistemski pristop pri krajšanju čakalnih dob, zmanjševanje administrativnih obremenitev ter posodobitev zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

Kot je dejal Šabeder, je povabilo za ministrsko kandidaturo sprejel z veliko odgovornostjo. "Odločitev ni bila lahka. Ne zato, ker bi se bal prevzeti enega najtežjih resorjev v državi, temveč zato ker z ekipo v UKC še nismo zaključili dela," je pojasnil. Ob vodenju ljubljanskega kliničnega centra, na čelu katerega je bil dobro leto, je spoznal kompleksnost slovenskega zdravstvenega sistema in uvidel ukrepe, ki jih ta rabi.

"Zdravje je vrednota vseh, zdravstvo pa mora biti prioriteta vseh," je poudaril in dodal, da zdravstvo ne sme biti ne levo ne desno. "Ne sme biti interesno, mora biti strokovno, transparentno in razvojno naravnano," je še izpostavil Šabeder. Svojo vlogo ministra za zdravje bo razumel kot strokovno in ne kot politično.

Napovedal je, da bodo zagrizli v trdo uveljavljene prakse, ki jih je treba prekiniti. Za spremembe pa bo, kot je poudaril, nujno sodelovanje. Na strani ministrstva in vlade je, da pripravita normativne podlage in sistemske spremembe, a brez podpore DZ jih ne morejo sprejeti.

Prebivalcem je treba zagotoviti dostopno in kakovostno javno zdravstvo, je poudaril Šabeder. Zavzemal se bo za zadovoljstvo bolnikov in zdravstvenega osebja, kakovost in varnost v zdravstvu ter zagotavljanje finančne stabilnosti zdravstvenega sistema.

Zadovoljen bolnik potrebuje čim krajše čakalne dobe, ki se jih je po njegovi oceni treba lotiti nemudoma. Nujno je pristopiti k čiščenju čakalnih seznamov, ponovno zbrati podatke na nacionalni ravni in na podlagi tega pripraviti ukrepe, kot so načrtovanje dodatnih programov in proaktivno usmerjanje v področja, kjer narašča število bolnikov. Prav tako je po Šabedrovih besedah treba izvesti strokovni in poslovni nadzor sistema naročanja.

Spregovoril je tudi o težavah v primarnem zdravstvu. Kot je dejal, je družinskih zdravnikov, "kakorkoli prelagamo številke", v Sloveniji premalo, zato primarno zdravstvo potrebuje strukturne spremembe. Po njegovih besedah je treba narediti analizo in najti razloge za pomanjkanje kadrov, pripraviti načrt izobraževanja, razpisovati specializacije glede na potrebe, dogovoriti standarde in normative, učinkovito povezati specialiste na vseh treh ravneh ter zadržati šolan kader v Sloveniji.

"S tem, ko imamo premalo družinskih zdravnikov, nam manjka 'gate keeperjev', zato je tudi priliv na sekundarno in terciarno raven vsako leto večji," je še opozoril Šabeder. Po njegovih besedah bo zato treba določiti ustrezne uteži glavarinskih količnikov, zgornje meje obremenitev pa zniževati za pet odstotnih točk do ciljnega normativa, ki je bil dogovorjen z zdravniškim sindikatom. Kot je dodal, bo treba tudi zmanjšati število aneksov in sprememb splošnega dogovora.

Kot enega ključnih ciljev je izpostavil tudi zmanjšanje administrativnih obremenitev v zdravstvu, saj zdravstveni kader, ki je že tako preobremenjen, izgublja čas z administrativnim delom. Zato je treba uvesti ustrezno informacijsko podporo, je poudaril kandidat za ministra.

Obstoječi informacijski sistem po njegovem mnenju ne daje dovolj kakovostnih podatkov za odločanje, sistem e-zdravja pa po njegovem mnenju ponuja dobro infrastrukturo, ki pa jo premalo izkoriščajo. Kot je poudaril, je nujna standardizacija poslovnih rešitev in programske opreme. Opozoril je še, da Slovenija nima strategije e-zdravja ter da bi bolniki morali imeti dostop do svojih podatkov in cen zdravstvenih storitev.

Med cilji je Šabeder navedel tudi posodobitev zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, kjer je treba zagotoviti dostopnost pravic in uravnotežiti financiranje zdravstva. Če bo postal minister, namerava spremeniti tudi zakon o upravljanju zdravstvenih zavodov, ki bi morali biti vodeni bolj fleksibilno, kot so danes.

Kandidat za ministra namerava "narediti red" tudi na področju nabave medicinske opreme. Treba je namreč urediti sistem javnih naročil, ki ni dovolj fleksibilen in ne omogoča učinkovite cenovne politike. Naloga naročnika bi morala biti razkritje nabavnih poti in s tem izključevanje posrednikov, je dodal. Prav tako je po njegovem mnenju treba vzpostaviti nacionalne standarde in normative za medicinsko tehnični material.

Če bomo ukinili dopolnilno zdravstveno zavarovanje, bo treba zagotoviti stabilni in dolgoročni vir financiranja, je poudaril Šabeder in med možnimi predlogi navedel dvig prispevne stopnje po načelu solidarnosti, davek na zdravstvo ter davek na alkohol, tobak in sladke pijače.

Med ključnimi nalogami, ki so pred Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, pa je Šabeder izpostavil izračun dejanskih storitev zdravstvenih storitev.

Dosedanji generalni direktor Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana Šabeder bo v primeru potrditve v DZ na položaju ministra za zdravje zamenjal Sama Fakina, ki je odstopil zaradi zdravstvenega stanja.