c S
Na delovni skupini za znižanje stroškov občin tudi o ugotavljanju stalnega prebivališča 25.03.2019 06:15 Ljubljana, 22. marca (STA) - Na današnji seji vladne delovne skupine za znižanje stroškov občin so obravnavali predpise s področja ministrstev za kmetijstvo in za notranje zadeve. Predstavniki združenj občin so se z notranjim ministrstvom pogovorili o bolj učinkovitem postopku ugotavljanja stalnega prebivališča, saj občine ocenjujejo, da v praksi prihaja do zlorab.

Iz postopka ugotavljanja stalnega prebivališča izhajajo mnoge pravice prebivalcev in s tem povezane obveznosti občin. Te pa ocenjujejo, da državni organi ne izvajajo ustreznega nadzora, zato v praksi prihaja do zlorab na škodo občin, so vsebino današnjih pogovorov povzeli na spletni strani ministrstva za javno upravo.

Vladna delovna skupina je danes obravnavala tudi pobude občin za morebitne spremembe predpisov, ki so v pristojnosti ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter se nanašajo na ureditev obveznosti občin pri vzdrževanju gozdnih cest. Plačnik teh storitev so občine, na sam obseg obveznosti pa nimajo nobenega vpliva. Občine tako pri gospodarjenju z gozdovi v lasti države predlagajo dvig letnega nadomestila občinam, pri oskrbi zapuščenih živali pa omejitev nerazumno visokih stroškov oskrbe ali prenos obveznosti na državo.

Delovno skupino je vlada ustanovila 31. januarja na podlagi novembra sklenjenega dogovora med združenji občin in vlado, da se opravi pregled občinskih pristojnosti in s tem povezanih stroškov občin in presodi, ali je te mogoče zmanjšati. Delo je začela 20. februarja, skupno pa bo obravnavala predloge za spremembo 61 predpisov, ki so jih predlagala združenja občin.

Doslej je delovna skupina obravnavala še predloge sprememb, ki se nanašajo na ministrstva za delo, za okolje in prostor ter za izobraževanje, prihodnji teden pa se bo na dveh srečanjih sestala še s predstavniki ministrstev za obrambo, kulturo, pravosodje, javno upravo, infrastrukturo in finance. Delovna skupina mora svoje delo zaključiti najkasneje do konca junija.

Doslej se je delovna skupina dogovorila za približno 30 milijonov evrov zmanjšanja stroškov občin glede družinskega pomočnika, zdravstvenega zavarovanja brezposelnih oseb in pogrebnin. V nadaljevanju pogovorov je glede na predloge občin po oceni ministrstva evidentiranih odprtih predlogov še vsaj za 70 milijonov evrov, ki se nanašajo na oskrbo v domovih za starejše, subvencioniranje stanarin in mrliško pregledne službe. Končna ocena bo znana ob zaključku dela delovne skupine, so še zapisali.