c S
Nova KBM lani s 75,5 milijona evrov čistega dobička 25.03.2019 06:07 Maribor, 22. marca (STA) - Nova KBM je leto 2018 zaključila z 75,5 milijona evrov čistega dobička, kar je za skoraj tretjino boljši dosežek kot leto prej, na ravni skupine pa je ustvarila 72,5 milijona evrov čistega dobička. Kot so ob objavi revidiranega letnega poročila sporočili iz banke, s tem uspešno zasledujejo vizijo leta 2020 postati najuspešnejša banka v Sloveniji.

Doseženi donos na kapital po obdavčitvi je v Novi KBM ob koncu leta 2018 znašal 10,59 odstotka na ravni banke ter 10,03 odstotka na ravni skupine. Tudi količnik kapitalske ustreznosti ostaja visok in je za banko znašal 19,59 odstotka ter za skupino 20,13 odstotka. Skupina je bilančno vsoto do konca leta povišala na 4,998 milijarde evrov.

Kot ob tem pojasnjujejo v banki, so napredek in pozitivne premike izkazali na vseh strateških področjih - odličnosti v poslovanju s strankami, rasti in dobičkonosnosti, učinkovitem upravljanju tveganj in zagotavljanju skladnosti, operativni učinkovitosti ter organizacijski kulturi in razvoju zaposlenih.

Uspešni so bile tudi na področju upravljanja slabih naložb. Delež nedonosnih terjatev v portfelju banke se je namreč lani znižal za 3,88 odstotne točke, v portfelju skupine pa za 4,22 odstotne točke. S tem so izkazali pozitiven trend tako pri zmanjševanju obsega nedonosnih izpostavljenosti kot povečanem obsegu poplačil in prestrukturiranih terjatev. Izboljšali so tudi kakovost kreditnega portfelja ter disciplino pri merilih za odobravanje kreditov.

Rezultat dobrega poslovanja so po njihovem tudi izboljšane bonitetne ocene. Bonitetna agencija Moody's Investor Service jim je namreč oceno dolgoročnih depozitov dvignila za dve stopnji, iz Ba2 na Baa3. Agencija Fitch Ratings pa je potrdila oceno dolgoročnega kreditnega tveganja Nove KBM pri BB ter zaradi izboljšanja poslovanja in nadaljnjega velikega potenciala za izboljšave na področju dobičkonosnosti in zmanjšanja slabih posojil spremenila obete iz stabilnih v pozitivne.

"Na dosežene rezultate smo ponosni. So izkaz naše strateške osredotočenosti, zavzetega dela zaposlenih in usmerjenosti poslovanja k strankam. Pred nami je še veliko načrtov, izzivov in zamisli, kako še izboljšati naše poslovanje," je ob objavi rezultatov povedal predsednik uprave Nove KBM John Denhof.

Predsednik nadzornega sveta Andrej Fatur je dodal, da je banka v preteklem letu uspešno izpolnjevala strateški razvojni načrt, ki ga podpirajo tudi lastniki in nadzorni svet. Ti z upravo in zaposlenimi delijo iste cilje na področju izboljšanja poslovanja, digitalizacije, usmerjenosti k strankam in trajnostne naravnanosti.