c S
Tudi letos prioriteta evropskega bančnega nadzornika zmanjševanje slabih posojil 25.03.2019 06:03 Frankfurt, 23. marca (STA) - Obseg slabih posojil v bančnem sistemu evrskega območja kljub izboljšanju v zadnjih letih s 628 milijardami evrov ostaja visok, zato bo nadaljnje zniževanje nedonosnih terjatev tudi v 2019 prednostna naloga enotnega bančnega nadzornika pri Evropski centralni banki (SSM), je ta teden povedal novi predsednik nadzornega odbora SSM Andrea Enria.

Italijan Enria je januarja na najvišjem položaju v SSM zamenjal Francozinjo Daniele Nouy, ta teden pa je v Evropskem parlamentu predstavil letno poročilo o nadzornih aktivnostih v 2018.

Enria je po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa poudaril, da je nominalna vrednost slabih posojil od začetka 2015 do tretjega četrtletja lani upadla z okoli 1000 milijard evrov na 628 milijard evrov. V deležu od skupnih posojil dosegajo nedonosne terjatve 4,17 odstotka, kar je približno eno odstotno točko manj kot v tretjem trimesečju 2017.

"Kljub temu na ravni evrskega bančnega sistema raven slabih posojil ostaja visoka, predvsem pa se zelo razlikuje po državah oz. območjih," je poudaril Italijan in dodal, da bo zato tudi letos nadaljevanje prizadevanj za dodatno zmanjšanje obsega slabih posojil prednostna naloga SSM.

Kakovost bančnih naložb se je sicer v letu 2018 izboljšala tudi v Sloveniji, saj so banke po nedavnih navedbah Banke Slovenije znižale nedonosne izpostavljenosti v vseh segmentih kreditnega portfelja. Delež nedonosnih izpostavljenosti po širši definiciji Evropskega bančnega organa (Eba) se je na ravni bančnega sistema s šestih odstotkov ob zaključku 2017 do konca 2018 znižal na štiri odstotke oziroma v nominalni vrednosti 1,7 milijarde evrov. Najvišji delež so slaba posojila v Sloveniji sicer dosegla novembra 2013 - 17,3 odstotka oz. okoli 7,8 milijarde evrov.

Tudi Enriev sonarodnjak, predsednik ECB Mario Draghi, je v predgovoru letnega poročila SSM spomnil, da je obseg nedonosnih posojil od začetka delovanja enotnega nadzornik ob koncu 2014 upadel za več kot 300 milijard evrov, bolj stabilna kot v preteklosti pa sta tudi financiranje in likvidnost.

"Zahvaljujoč vsem tem dejavnikom je evropski bančni sektor tako postal bolj odporen," je ocenil in dodal, da se je količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala (CET1) v bankah zvišal z 11,3 odstotka ob koncu leta 2014 na 14,1 odstotka v letu 2018. Za primerjavo, v slovenskem bančnem sistemu je količnik CET1 ob tretjega četrtletja 2018 na osnovi posameznih bank dosegal 19,8 odstotka, na konsolidirani osnovi pa 18,1 odstotka. Povprečje bank v SSM je tako precej presegal.

Banke se sicer po Draghijevih besedah še vedno spoprijemajo z nekaterimi ključnimi izzivi. Dobičkonosnost je tudi lani ostala nizka, kar je zmanjševalo sposobnost bank, da posojajo gospodarstvu. Navedel je, da so uspešnejše banke v evrskem območju med letoma 2016 in 2018 nižje obrestne mere kompenzirale s povečevanjem obsega posojil, manj uspešne pa so se namesto tega razdolževale.

Odpravljanje presežnih zmogljivosti in zmanjševanje visokih stroškov sicer izboljšuje dobičkonosnost, v ta namen pa je treba, tako Draghi, še nadalje zmanjšati obseg preostalih nedonosnih posojil ter tudi vse skrite izgube in tveganja, ki obstajajo pri vrednotenju zelo kompleksnih finančnih instrumentov.

Enria je medtem pozval k dokončanju bančne unije in vzpostavitev resničnega enotnega bančnega sistema v evrskem območju, ki bo sposoben skupaj odgovoriti na razne šoke. Pohvalil je nedavni dogovor o reformi evropskega reševalnega sklada ESM, ki bo med drugim po novem zagotavljal tudi finančni varnostni mehanizem za enotni sklad za reševanje bank, zavzel pa se je tudi za vzpostavitev tretjega stebra bančne unije, skupnega sistema jamstev za bančne vloge. Dogovor o tem bo zaradi močnih pomislekov nekaterih članic na čelu z Nemčijo težje doseči.