c S
Slovenska podjetja morajo povečati produktivnost 25.03.2019 06:58 Maribor, 24. marca (STA) - Slovenska produktivnost precej zaostaja v primerjavi z evropskim povprečjem, zato je ključno, da jo slovenska podjetja povečajo, a ne na račun minimalnih plač zaposlenih, pač pa z rastjo prihodkov, ugotavlja letošnja raziskava Slovenski podjetniški observatorij 2018, ki jo izvaja Ekonomsko-poslovna fakulteta v Mariboru.

Kot ugotavljajo avtorji raziskave, je bilo leta 2017 v Sloveniji 122.618 podjetij. Velika so predstavljala le petino vseh, a so zaposlovala skoraj tretjino ljudi in ustvarila prav toliko prihodkov, 31 milijard evrov, ter več kot petino dodane vrednosti slovenskega gospodarstva, kar znaša skoraj devet milijard evrov.

Več kot polovico izvoznih prihodkov (20,4 milijarde evrov) so leta 2017 ustvarile predelovalne dejavnosti, ki so prihodke povečale za 13 odstotkov glede na leto 2016. Velika podjetja so bila tudi najproduktivnejša, saj je dodana vrednost na zaposlenega presegala slovensko povprečje za dobro petino, medtem ko je bila najmanjša v mikro podjetjih, kjer je za slovenskim povprečjem zaostajala za skoraj tretjino.

Kot ugotavlja predstavnica ekipe raziskovalcev Dijana Močnik, je slovenska produktivnost precej zaostajala v primerjavi z evropskim povprečjem, še bolj pa glede na vodilne članice EU. Za primer je navedla nemško predelovalno dejavnost, kjer je delež velikih podjetij v ustvarjeni dodani vrednosti precej večji kot v Sloveniji in se z leti povečuje, medtem ko se v Sloveniji zmanjšuje.

"Za izboljšanje konkurenčnega položaja slovenskih podjetij je treba še odločneje ukrepati v smeri večanja gospodarske in finančne moči podjetij, predvsem v dejavnostih, ki ustvarjajo velik delež dodane vrednosti, zaposlujejo velik delež ljudi in so izvozno naravnana," je dejala Močnikova in dodala, da je povečanje produktivnosti ključno za slovenska podjetja, a ne na račun minimalnih plač zaposlenih, pač pa z rastjo prihodkov.

Poseben izziv za slovenska podjetja, ki so bila večinoma ustanovljena v začetku 90. let, pa je, da se postopoma vse bolj soočajo s staranjem njihovih ustanoviteljev, zato pravočasen in premišljeno izpeljan prenos lastništva in vodenja podjetja postaja še kako aktualna tema.

Ker je v Sloveniji že zdaj mogoče zaznati veliko primerov neustrezne in nepravočasne priprave na prenos podjetja v primerjavi z drugimi evropskimi državami, je tudi tokratna raziskava mariborske fakultete proučevala to področje kot eno od najbolj kritičnih faz v življenjskem ciklu podjetja.

Po besedah raziskovalke Mojce Duh se lastniki malih in srednje velikih podjetij pogosto ne zavedajo problematike zagotavljanja kontinuitete svojih podjetij, zato pogosto neustrezno, nezadostno in prepozno pričnejo s pripravami na prenos lastništva in vodenja podjetja, ki je dolgotrajen proces in traja več let.

Slovenski podjetniki, ki prenos vendarle načrtujejo, največkrat nasledstveno možnost vidijo znotraj družine, kot pa ugotavlja raziskava, je glede na evropske trende pričakovati tudi naraščanje števila prenosov na tretje osebe. Zanimivo pa je, da lastniki slovenskih podjetij pogosto kot možne oblike izstopa iz podjetja ne vidijo tržne prodaje podjetja, čemur bi podporno okolje moralo nameniti več pozornosti.

Članica raziskovalne ekipe Katja Crnogaj pri tem ugotavlja, da imajo ukrepi, ki podpirajo prenose podjetij, v Sloveniji manjšo težo kot tisti namenjeni start-up podjetjem, kljub temu da prevzem obstoječega podjetja pogosto ponuja zanimivo alternativo ustanovitvi novega.

"Država bi morala z ukrepi olajšati prenose podjetij, spodbuditi podjetnike k pravočasnemu prenosu, potencialne podjetnike pa k razmišljanju o možnosti prevzema že obstoječega podjetja, ob krepitvi podpornih storitev kot so mentoriranje, usposabljanje, strokovno svetovanje, trgi in baze podatkov o prenosljivih podjetjih," še dodaja Crnogajeva.