c S
Ustavno sodišče absolutno prednostno o zagotavljanju dostopnosti volitev invalidom 22.03.2019 11:58 Ljubljana, 22. marca (STA) - Ustavno sodišče je v četrtek v obravnavo absolutno prednostno sprejelo pobudo o ustavnosti volilne zakonodaje, ki ji Društvo za pravice invalidov Slovenije očita, da sedanji nivo dostopnosti ne dosega mednarodnih standardov in diskriminira invalide, saj ne zagotavlja popolne dostopnosti invalidov na voliščih in v celotnem postopku glasovanja.

Društvo za pravice invalidov Slovenije in štirje volivci z invalidnostjo so pred ustavnim sodiščem že leta 2016 sprožili postopek za oceno ustavnosti volilne zakonodaje zaradi diskriminacije in nedostopnosti volitev.

Volilna zakonodaja se je sicer nato leta 2017 spremenila na podlagi odločbe ustavnega sodišča na to temo že z leta 2014. A po mnenju društva tudi nova zakonodaja zagotavlja dostopnost le v manjšem delu, v večjem delu pa so invalidi pri volitvah še vedno diskriminirani, saj volitve pri nas ne dosegajo standardov konvencije OZN o pravicah invalidov, po katerih morajo biti volišča povsem in brezpogojno dostopna v zakonodaji in praksi.

"Volitve še vedno niso dostopne vsem ciljno ranljivim skupinam," je za STA dejal predsednik Društva za pravice invalidov Slovenije Sebastjan Kamenik, ki je poudaril, je je dostopnost širok pojem, ki pomeni, da mora biti vsakemu volilnemu upravičencu omogočeno samostojno voljenje.

Volišča bi morala biti v skladu z omenjeno konvencijo invalidom dostopna, vključno z dostopnostjo celotne poti od vhoda do prostora, kabine, skrinjice in s tako glasovnico, ki volivcu zagotavlja osebno in tajno glasovanje. Vse to bi moralo biti dostopno vnaprej brez posamičnih prilagoditev ali prošenj volivcev, država pa se tudi ne sme sklicevati na visoke stroške ali na to, da bi stroške kakorkoli prevalila na volivce, so prepričani pobudniki ustavne presoje.

Decembra 2018 so ustavnemu sodišču predlagali, da o oceni ustavnosti odloči absolutno prednostno še pred volitvami v Evropski parlament, da ne bi tudi pri teh volitvah prišlo do diskriminacije.

Direktor službe Državne volilne komisije (DVK) Dušan Vučko je ob tem za STA dejal, da pobudo težko komentira, saj je zelo podrobno ne pozna. Kot je zatrdil, DVK spoštuje veljavno zakonodajo na tem področju, v zadnjih letih pa so za dostopnost volišč invalidom naredili ogromno. Po njegovih besedah je fizično dostop invalidom zagotovljen na vseh voliščih, kar po njegovih besedah Slovenija zagotavlja kot verjetno edina država v Evropi, zagotavljajo pa tudi posebne šablone za lažje glasovanje slepih in slabovidnih.

Dejal je, da pobudo podpira, če bo to "zmanjšalo diskriminacijo in povečalo volilno udeležbo", a poudaril, da za tovrstne prilagoditve DVK trenutno nikakor nima zagotovljenih finančnih sredstev.

Kot je izpostavil, trenutno vse invalidne osebe, ne glede na invalidnost lahko s kopijo odločbe o priznanju statusa invalida tudi stalno glasujejo po pošti, a pravega interesa na strani invalidov ne zaznavajo, saj je to možnost na zadnjih volitvah izkoristilo le nekaj deset oseb.