c S
O problematiki mariborske Snage tudi odbor mestnega sveta za komunalo 22.03.2019 07:10 Maribor, 21. marca (STA) - Odbor mariborskega mestnega sveta za komunalne zadeve se je na današnji izredni seji seznanil s problematiko javnega podjetja Snaga, ki se je po lanski postavitvi sortirnice znašel v likvidnostnih težavah. Direktor Cveto Žalik je večkrat zagotovil, da lanske izgube ne gre pripisati temu projektu, pač pa prenizkim cenam odvoza odpadkov.

Odbor, ki ga vodi svetnik LPR Stojan Auer, je po opravljeni razpravi nadzorni odbor Mestne občine Maribor pozval k uvedbi izrednega postopka nadzora dokumentacije in upravičenosti izvedbe projekta sortirnice.

Ob tem so se tudi odločili županu, občinski upravi in mestnemu svetu predlagati, da pred končnim poročilom nadzornega odbora ne podprejo predloga povišanja cen ravnanja z odpadki, ki jih predlaga vodstvo Snage.

Niso pa člani odbora podprli predloga podpredsednice Melite Petelin, s katerim bi mestno občino kot večinskega lastnika Snage pozvali, da takoj razreši svoje predstavnike v nadzornem svetu, ker niso izpolnili svoje temeljne naloge nadzora poslov družbe, za kar so enako odgovorni kot člani uprave.

Ker o razmerah niso pravočasno obveščali lastnika, je Petelinova predlagala tudi forenzično revizijo poslovanja s strani neodvisnega strokovnjaka, vendar ostali člani njenih predlogov niso podprli, saj se pred popolno preučitvijo razmer ne želijo iti lova na čarovnice.

Direktor Cveto Žalik in predsednik nadzornega sveta Matej Smrekar na današnji seji sicer nista želela razkriti uradnih rezultatov lanskega poslovanja, češ da bodo ti objavljeni šele po koncu marca. Je pa Žalik znova spomnil, da se cene odvoza smeti niso spremenile že 13 let, kar se že pozna tudi pri plačah zaposlenih, ki odhajajo iz podjetja.

Prvi nadzornik Smrekar je ponovil sredino odločitev nadzornega sveta, da naročijo izredno zunanjo revizijo vseh poslov v zvezi z lansko postavitvijo sortirnice, tudi sam pa ni želel komentirati višine izgube, ki jo je lani pridelalo javno podjetje. V javnosti so se pojavile informacije o tem, da je Snaga leto 2018 zaključila s kar 1,5 milijona evrov izgube.

Auer je sicer trditve Žalika, da se cene niso spremenile že 13 let, relativiziral z dejstvom, da Snaga občanom nikoli ni vrnila okoli 1,7 milijona evrov oziroma okoli 33 evrov na gospodinjstvo, ki bi jih morala po odločitvi računskega sodišča zaradi napačno zaračunane okoljske dajatve med leti 2002 in 2005. Odbor je tudi v zvezi s tem danes sklepom terjal odgovor vodstva Snage.

Člani odbora so sicer nadzornikom in upravi javnega podjetja očitali, da na mestni svet doslej niso prišli z elaboratom, ki bi bil podlaga za morebiten dvig cene, o kateri sicer odloča mestni svet. Tako Žalik kot Smrekar sta zatrdila, da so kabinet prejšnjega župana večkrat pozvali, da elaborat uvrsti na dnevni red seje mestnega sveta, a se to ni zgodilo.

Vodja urada za komunalo Vili Eisenhut je povedal, da je Snaga elaborate res pripravljala, tudi letos, a ga do vzpostavitve vseh odborov niso mogli posredovati naprej. Potem ko jih pregledajo strokovne službe, se po njegovih besedah župan odloči, kdaj jih da na mestni svet, ob tem pa je pripomnil, da so spremembe cen kljub nekaterim oblikovanim določilom na koncu vedno politična odločitev.

Pomirljiv je bil direktor mestne uprave Boris Železnik, ki je menil, da se po nepotrebnem širi strah in nelagodje. Kot je pojasnil, želijo vzpostaviti dialog in počakati na realne in končne podatke, tudi o tem, ali je za sedanje stanje kriva sortirnica ali ne. Sedanja mestna oblast se po njegovem zaveda odgovornosti, a te ne more prevzemati za nazaj.

"Sam živim v sosednji občini, kjer že kar nekaj časa plačujemo 17 evrov na položnici. Dejstvo je, da bo ceno potrebno spremeniti tudi v Mariboru, a mora biti ta oblikovana na podlagi zakonsko določenih elementov. Ko bomo imeli vse podatke, bomo sprejeli dokončno odločitev," je še dodal Železnik.