c S
Vlada s sklepom določila, kateri vojaki bodo upravičeni do dodatka zaradi povečanih obremenitev 22.03.2019 07:10 Ljubljana, 21. marca (STA) - Vlada je danes s sklepom natančneje določila, katerim pripadnikom Slovenske vojske (SV) bo na podlagi 59. člena zakona o službi v Slovenski vojski pripadlo plačilo zaradi povečanega obsega dela in obremenitev. Kot so zapisali v sporočilu po seji vlade, bo število upravičencev za več kot polovico manjše od tistega ob koncu leta 2018.

Čeprav vlada v sporočilu navaja, da sindikati v ministrstvu za obrambo gradivu, ki jim je bilo predhodno poslano v mnenje, niso nasprotovali, pa očitno z rešitvijo le niso povsem zadovoljni. Sekretar Sindikata ministrstva za obrambo Marjan Lah je za STA namreč ocenil, da vladni sklep delno rešuje vprašanje plačila povečanih obremenitev vojakov.

Pozdravljajo, da predvideva dodatek tudi za tiste pripadnike SV, ki opravljajo naloge pomoči pri varovanju državne meje in sodelujejo na določenih vajah SV, a ostaja problem večjih obremenitev vojakov zaradi kadrovske podhranjenosti SV. To sicer prepoznavajo tudi na vladni strani, saj v sporočilu za javnost ugotavljajo, da so ob velikem pomanjkanju kadrovskih virov obremenitve pripadnikov SV zelo velike.

A cilj današnjega sklepa, kot navaja vlada, ni splošno povečevanje plač v SV, ampak gre za spremembe obstoječih izplačil tako, da bodo ustrezno uveljavljeni mehanizmi za finančno nagrado tistim pripadnikom, ki nosijo največji del povečanih obremenitev.

Vladni sklep zaradi povečanega obsega dela in posebnih obremenitev predvideva desetodstotno povečanje osnovnih plač vojakom v enotah, ki so predvidene za uporabo v okviru Nata in drugih mednarodnih operacijah, in sicer za čas priprav in usposabljanja.

Povečanje za 20 odstotkov osnovne plače je predvideno za pripadnike SV na formacijskih dolžnostih zdravnikov, pilotov (razen na formacijskih dolžnostih častnik pilot začetnik, ki se opravlja v nazivu poročnik), letalskih inženirjev, letalskih tehnikov, tehnikov letalcev, kontrolorjev letenja, radarskega tehničnega osebja, bombnih tehnikov, potapljačev, pirotehnikov, informatikov in formacijskih dolžnostih v specialnih enotah in na vojaških ladjah.

Povečanja za 19 odstotkov osnovne plače pa bodo deležni tisti v enotah, podenotah in začasnih formacijah ali začasnih skupinah, ki imajo status odzivnih sil, oziroma izvajajo nujne naloge na podlagi posebnih ukazov načelnika Generalštaba SV.

Uresničevanje sklepa bo po navedbah vlade za letos pomenilo približno 6,6 milijona evrov, v prihodnjem letu pa približno 11 milijonov evrov. Sredstva pa so načrtovana v finančnem načrtu obrambnega ministrstva. Lani je bilo v ta namen porabljenih okoli deset milijonov evrov.

Kot so po seji vlade zapisali v sporočilu za javnost, bo s sklepom "na transparentnejši in pravičnejši način določeno uresničevanje 59. člena zakona o službi v SV (preprečevanje uravnilovke) ter bo posledično zmanjšano število upravičencev za več kot polovico glede na število ob koncu leta 2018".

Prav slednja navedba o zmanjšanju števila upravičencev je zmotila sindikat ministrstva za obrambo, kjer so opozorili tudi, da je sklep, ki ga je danes sprejela vlada, glede na njim posredovano gradivo nekoliko dopolnjen. V drugi točki, kjer sklep našteva upravičence do povečanja osnovne plače za 20 odstotkov, je namreč gradivo predvidevalo, da bo formacijske dolžnosti, ki jim na podlagi drugega odstavka 59. člena zakona o službi v SV pripada povečanje osnovne plače za 20 odstotkov, določil obrambni minister na predlog načelnika Generalštaba SV.

Sindikat vojakov Slovenije (SVS) je k sklepu vlade dal pozitivno mnenje, je za STA pojasnil predsednik SVS Gvido Novak. "Pozitivno mnenje podajamo kljub pomislekom o ustreznosti urejanja plač na način, ki omogoča selektivno dodeljevanje oz. višanje plač. Načeloma je naše stališče, ki ga že poznate, da je potrebno plače za pripadnike SV urediti sistemsko drugače kot so sedaj, saj sindikati v okviru pogajanj za kolektivno pogodbo za javni sektor nismo v enakem položaju kot ostali sindikati, ki lahko stavkajo in imajo svoje kolektivne pogodbe za poklice in dejavnosti," je Novak zapisal v mnenju, posredovanem ministrstvu za obrambo.

Vprašanje upravičencev do dodatka zaradi povečanega obsega dela in obremenitev je sicer aktualno že dlje časa. Prejšnji načelnik Generalštaba SV Alan Geder je sredi lanskega leta zaradi kadrovske podhranjenosti zaukazal, da vojaki dobivajo 19-odstotni dodatek za povečan obseg dela in delovnih obremenitev. Po priporočilu notranje revizijske službe se je novembra lani število prejemnikov dodatka zmanjšalo na približno 5000 od 6700 zaposlenih, ukaz nove načelnice Alenke Ermenc pa je predvidel še bistveno zmanjšanje seznama upravičencev do dodatka, kar je naletelo na nasprotovanje vojakov in sindikatov, ki jih zastopajo.

Danes sprejeti sklep vlade bo veljal že za izplačilo plač za marec.