c S
Vlada o gospodarskih temah 21.03.2019 12:59 Ljubljana, 21. marca (STA) - Vlada se je na današnji seji seznanila s spomladansko napovedjo Urada RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar), ki za letos in prihodnje leto napoveduje postopno umirjanje gospodarske rasti, a bo ta še vedno presegala pričakovano povprečno rast v EU. Potrdila je tudi uredbo o samooskrbi iz obnovljivih virov energije.

Umar bo najnovejšo oceno gospodarskih gibanj sicer predstavil danes na novinarski konferenci ob 13. uri.

Vlada je danes sprejela uredba o samooskrbi iz obnovljivih virov energije, s katero želi iz porabnikov električne energije narediti tudi proizvajalce. Omogočila bo namreč dve novi vrsti samooskrbe, ta pa ne bo več vezana na lastnika naprave. Novost je tudi pri predaji viška energije v sistem, ki bo odslej odplačna. Cilj po zagotovilih vlade kljub vsemu ostaja samooskrba in ne gospodarska dejavnost, zato bo velikost naprav za samooskrbo omejena. Kot eno glavnih prednosti za državljane vlada izpostavlja pocenitev električne energije in znižanje stroška na položnici, so v sporočilu za javnost zapisali na uradu vlade za komuniciranje.

Soglašala je z dopolnitvijo letnega načrta Slovenskega državnega holdinga (SDH) za upravljanje kapitalskih naložb za letos v delu, ki se nanaša na Dars. Dopolnitev predvideva, da bo SDH na skupščini Darsa odločal o rednem zmanjšanju osnovnega kapitala družbe v skupni vrednosti do največ 235,7 milijona evrov, kar bi izvedli zaradi prenosa določenih cestnih odsekov, ki niso v upravljanju Darsa, temveč direkcije za infrastrukturo, na državo.

Izdala je tudi uredbo o izvajanju službe iskanja in reševanja zrakoplova. Mednarodna organizacija civilnega letalstva je namreč podala zahteve za vzpostavitev, vzdrževanje in delovanje službe iskanja in reševanja zrakoplova, katere namen je pomagati osebam, ki so v očitnih težavah ali potrebujejo pomoč. Po uredbi je za to pristojna javna agencija za civilno letalstvo.

Vlada je določila kvote pravic proračunske porabe za obdobje od aprila do junija po skupinah neposrednih proračunskih uporabnikov. Predlagana kvota za drugo trimesečje znaša 2,394 milijarde evrov, kar je 23,6 odstotka vseh pravic porabe, kot izhajajo iz rebalansa proračuna za letos.

Potrdila je tudi poslovni načrt koncesionarja Postojnska jama za izvajanje koncesije za rabo naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem za letošnje leto. Potrdila je tudi načrtovana vlaganja v naravne vrednote, in sicer v višini največ 35 odstotkov koncesijske dajatve. Slednja je predlagana v višini treh milijonov evrov.

Vlada je izdala uredbo o državnem prostorskem načrtu za 110-kilovatni kablovod v koprski občini, ta daje podlago v skladu z zakonom o urejanju prostora za izdajo gradbenega dovoljenja.

Vlada je podprla tudi predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih vidikih varnosti na železnici in železniške povezljivosti v zvezi z izstopom Velike Britanije iz EU. Po predlogu bi se za tri mesece podaljšala veljavnost varnostnih pooblastil, kar je med drugim pomembno za normalno delovanje predora pod Rokavskim prelivom.

Sprejela je tudi sklep, s katerim obvešča družbo Hotel Diana iz Murske Sobote, da se postopek izdaje koncesijskega akta za rabo termalne vode za ogrevanje ne začne. Družba namreč ne izpolnjuje pogojev za pridobitev koncesije.

Vlada je podala še predhodno soglasje, da lahko družba Detel Trčova posluje kot invalidsko podjetje.