c S
Potrošniki v Sloveniji marca slabše razpoloženi 21.03.2019 11:04 Ljubljana, 21. marca (STA) - Razpoloženje potrošnikov v Sloveniji se je marca drugi mesec zapored poslabšalo, predvsem zaradi bolj pesimističnega pričakovanja glede varčevanja in glede finančnega stanja v gospodinjstvu. Vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov se je na mesečni ravni znižala za eno odstotno točko, a je še vedno 13 odstotnih točk nad dolgoletnim povprečjem.

Na slabše zaupanje potrošnikov so vplivala bolj pesimističnega pričakovanja glede varčevanja (za štiri odstotne točke) in glede finančnega stanja v gospodinjstvu (za dve odstotni točki). Slabša je bila tudi ocena primernosti trenutka za varčevanje (za šest odstotnih točk), je danes objavil statistični urad.

Medtem pa so se izboljšala pričakovanje glede števila brezposelnih (za dve odstotni točki), pričakovanje glede gospodarskega stanja v državi pa je bilo enako kot februarja.

Na letni ravni pa se je vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov znižala za pet odstotnih točk, od povprečja leta 2018 pa je bila nižja za štiri odstotne točke.

Kazalnik zaupanja potrošnikov se je na letni ravni poslabšal zaradi precej bolj pesimističnega pričakovanja potrošnikov glede gospodarskega stanja v državi (za 11 odstotnih točk) in glede števila brezposelnih (za 10 odstotnih točk).

Nekoliko pa so se izboljšala pričakovanja potrošnikov glede varčevanja (za eno odstotno točko), pričakovanja glede finančnega stanja v gospodinjstvu pa ostala nespremenjena.