c S
Slovenjgraški svetniki potrdili rekordno visok proračun 21.03.2019 07:30 Slovenj Gradec, 20. marca (STA) - Svetniki Mestne občine Slovenj Gradec so danes soglasno potrdili letošnji občinski proračun, ki predvideva 27,2 milijonov evrov odhodkov, največ doslej. Polovica proračuna je namenjenega naložbam. Svetniki so potrdili tudi predinvesticijsko dokumentacijo za južno mestno obvoznico in podprli županov predlog reorganizacije občinske uprave.

"Imamo rekorden proračun v zgodovini mestne občine, saj je kar za skoraj deset milijonov evrov višji od povprečja v zadnjih petih, šestih letih," je dejal župan Mestne občine Slovenj Gradec Tilen Klugler. Po njegovih besedah je proračun glede na predvidene naložbe razvojno naravnan. "Čaka nas veliko dela, da bomo vse te projekte, ki smo si jih zadali, tudi izpeljali," je dodal.

Med največje letošnje naložbe spadajo začetek gradnje bloka neprofitnih stanovanj, začetek gradnje bazenskega kompleksa s parkom urbanih športov in naložbe v vodovodno omrežje, velik investicijski odhodek bo tudi nakup gasilske avtolestve.

Svetniki so po skrajšanem postopku podprli reorganizacijo občinske uprave, kot jo je predlagal od lani novi slovenjgraški župan. Doslej je bil na mestni občini poleg županovega urada vzpostavljen še en urad in pod njim različni referati, po novem pa bo organizacija dela razdeljena na urad župana, tri oddelke in organ skupne občinske uprave Koroške.

Kot je pojasnil župan, so se za reorganizacijo odločili predvsem zato, ker je občina pred velikimi investicijami in velikimi posegi v prostor, hkrati pa želi občinsko upravo narediti dostopnejšo občanom v smislu, da bodo imeli neposrednega sogovornika na posameznem oddelku.

Svetniki so potrdili tudi dokument identifikacije investicijskega projekta za južno obvoznico, ki se bo navezovala na načrtovano hitro cesto tretje razvojne osi. Po mnenju občinske uprave je obvoznica nujna glede na napovedi prometa po Celjski in Podgorski cesti ob izgradnji hitre ceste. Projektiranje obvoznice bo občina financirala s pomočjo sredstev iz dogovora za razvoj regije, financiranje izgradnje pa pričakuje od direkcije za infrastrukturo.

Občina v teh dneh pričakuje mnenje Darsa glede mikrolokacije priključka južne obvoznice na hitro cesto. "Če bo to pozitivno, gremo takoj v umeščanje v prostor," je napovedal župan. Upa namreč, da mnenje Darsa ne bo negativno, ker bi to pomenilo izbiro nove trase in novo preveritev pogojev priključitve.

Vodja projekta južne obvoznice na občini Vesna Kozlar pa je opozorila še na nekatera odprta tveganja, povezana z južno obvoznico. Med drugim je treba spremeniti dogovor za razvoj regije v smislu spremembe datuma, do katerega morajo občine in tudi država umestiti v prostor vse navezovalne ceste na hitro cesto, poleg slovenjgraške tudi obvoznice Dravograda in Raven na Koroškem. Prav tako slovenjgraška občina predlaga, da se del sredstev, zdaj predvidenih za projektiranje, nameni tudi za gradnjo južne slovenjgraške obvoznice.

Klugler po izvolitvi še ni imenoval podžupana. Danes je povedal, da dogovori o tem potekajo. Imenovanje predvidoma dveh podžupanov načrtuje v aprilu.