c S
Obravnava revizijskega poročila o poslovanju ZZZS v znamenju kritik zdravstvenega sistema 20.03.2019 13:09 Ljubljana, 20. marca (STA) - Komisija DZ za nadzor javnih financ se je seznanila s poročilom računskega sodišča o poslovanju ZZZS v letu 2016 in ugotovila, da je zavod ustrezno odpravil ugotovljene nepravilnosti, kar so ugotovilo tudi že revizorji sami. V razpravi je bilo sicer slišati precej kritik poslancev SDS, NSi in SNS na stanje v zdravstvenem sistemu.

Kot je povedala revizorka Nataša Musar Mišeljić, je računsko sodišče za računovodske izkaze Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) za leto 2016 izdalo pozitivno mnenje, saj je ocenilo, da pravilno prikazujejo stanje sredstev, je pa izreklo mnenje s pridržkom za pravilnost poslovanja v letu 2016, ker je ugotovilo več nepravilnosti.

Med drugim je ugotovilo, da je ZZZS nenamensko porabil nekaj manj kot 1,2 milijona evrov za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu. Nenamenska poraba je sicer posledica že sklenjenih pogodb na podlagi dvoletnega razpisa iz leta 2015. "Zavod novega razpisa ni izvedel, zato je zadeva za naprej odpravljena," je dejala.

Revizorji so ugotovili tudi, da ZZZS o pravici zavarovanih oseb do skupinske obnovitvene rehabilitacije ni odločal v upravnem postopku, temveč je pristojnost za odločanje prenesel na organizatorje rehabilitacije, ki so večinoma društva. Težava takšnih postopkov je, da na ta način potencialni upravičenci nimajo ustreznega pravnega varstva, je opozorila revizorka.

Računsko sodišče je ugotovilo tudi, da je ZZZS nekaterim izvajalcem zdravstvenih storitev v letu 2016 plačal preveč, drugim pa premalo.

Nekatere nepravilnosti so bile po besedah revizorke odpravljene že med revizijo, za preostale pa je računsko sodišče zahtevalo popravljalne ukrepe, ki jih je zavod izvedel ustrezno.

Generalni direktor ZZZS Marjan Sušelj je glede nenamenske porabe sredstev za sofinanciranje promocije zdravja na delovnem mestu dejal, da so s takšnim sofinanciranjem prenehali leta 2017. Je pa skupščina ZZZS predlagala, da se to področje primerno zakonsko uredi, saj so tudi delodajalci zainteresirani, da se del sredstev za poklicne bolezni in poškodbe nameni preventivi. Primerno zakonsko ureditev bo ZZZS predlagal tudi, ko gre za uveljavljanje pravice do obnovitvene rehabilitacije.

Glede preplačil pa je Sušelj dejal, da se med številnimi obračunskimi modeli kdaj zgodi tudi kakšna napaka ter da so za preplačane storitve od izvajalcev zahtevali poravnavo.

Člani odbora so sicer razpravo bolj kot samemu poročilu namenili splošni razpravi o zdravstvenem sistemu. Zvonko Černač (SDS) je na podlagi podatka, da ZZZS sofinancira projekte za promocijo zdravja na delovnem mestu, ocenil, da je denarja očitno dovolj, le da se ne namenja za prave stvari. Slednje je po njegovih besedah tudi posledica zdravstvene politike, "ki je že več let ni".

Jernej Vrtovec (NSi) je ocenil, da so obračunski modeli za plačevanje zdravstvenih storitev zastareli. Tudi splošen dogovor, s katerim se država, ZZZS in izvajalci dogovorijo o obsegu javnih programov in sredstev za plačilo, se po njegovem sprejema prepozno, to je potem, ko je mimo že polovica poslovnega leta.

Zmago Jelinčič (SNS) je poudaril, da bi bilo treba urediti cene zdravil. "Zdravila so namreč pri nas precej dražja kot v tujini," je dejal.

"Ne rečem, da ne obstajajo posamezni primeri, a na splošno niso," je odgovoril Jože Lenart (LMŠ). Podobno je ocenil Sušelj. "Imamo vzpostavljen sistem primerjave cen zdravil z Nemčijo, Francijo in Italijo. V povprečju so zdravila pri nas vsaj devet odstotkov cenejša kot v teh državah," je dejal.

Poslanci so Sušlju danes postavili več vprašanj, na katera pa naj bi odgovoril pisno, saj je dane zmanjkalo časa. Ob 11. uri so namreč poslanci začeli izredno sejo. Iz istega razloga komisija danes ni uspela obravnavati poročila o delovanju nadzornega sveta Radiotelevizije Slovenija v letu 2018.