c S
Steklarna Hrastnik lani povečala prihodke in dobiček 20.03.2019 11:51 Hrastnik, 20. marca (STA) - Steklarna Hrastnik je lani ustvarila 60,5 milijona evrov skupnih prihodkov, kar je pet odstotkov več kot predlani. Čisti dobiček iz poslovanja se je povečal za 18 odstotkov na 7,8 milijona evrov, so danes sporočili iz družbe.

Dobiček iz poslovanja pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA) je znašal 14,1 milijona evrov in je bil višji za 12 odstotkov, EBITDA-marža je bila s 23,7 odstotka višja za devet odstotnih točk. Dobiček pred davki se je povišal za 14 odstotkov na 8,8 milijona evrov.

"Steklarna Hrastnik je tudi v lanskem letu dosegla odlične rezultate kljub temu, da so se povišali stroški električne energije in plina za 15 odstotkov glede na preteklo leto, za skoraj desetino pa tudi mesečni strošek dela na zaposlenega, ki je lani znašal 2077 evrov. Kar za 13 odstotkov pa se je povišala tudi dodana vrednost na zaposlenega, ki je znašala 46.683 evra," je zapisal generalni direktor Steklarne Hrastnik Peter Čas in dobre rezultate pripisal tudi povečanemu izobraževanju zaposlenih.

Trend rasti se nadaljuje tudi v prvem trimesečju letos, ko bo Steklarna Hrastnik predvidoma ustvarila 16,2 milijona evrov prihodkov, kar bi bilo osem odstotkov prihodkov več kot v enakem obdobju lani. EBITDA bo predvidoma znašal štiri milijone evrov, kar bi bilo 19 odstotkov več kot v lanskem prvem četrtletju. Dobiček pred davki se bo predvidoma povečal za 21 odstotkov na 2,6 milijona evrov.

Dodana vrednost na zaposlenega se bo v trimesečju predvidoma povečala za petino, na 53.470 evrov preračunano na letno raven. Hkrati se bo povečal tudi mesečni strošek dela na zaposlenega, in sicer za 11 odstotkov na 2264 evrov.

Družba je razširila mrežo na ključnih trgih, in sicer v Franciji, Veliki Britaniji in ZDA, kjer so prek lastnih prodajnih pisarn utrdili odnose z lastniki blagovnih znamk. Zadovoljni so tudi z odzivom trga na lastni kolekciji embalažnega stekla HighGlass parfumes in HighGlass spirits.

Družba po fazah že izvaja strategijo prehoda na industrijo 4.0, ki so jo pripravili skupaj z nemškim Siemensom. Večino lanskih investicij, ki so znašale 9,2 milijona evrov, kar je bilo skoraj dvakrat toliko kot predlani, so namenili za digitalizacijo, robotizacijo in avtomatizacijo proizvodnih procesov.