c S
Sindikati za neposredno zaposlitev vseh zunanjih delavk in delavcev v javnem sektorju 20.03.2019 11:22 Ljubljana, 20. marca (STA) - Več sindikatov in organizacij je na vlado in ministrstva posredovalo skupno zahtevo za neposredno zaposlitev vseh zunanjih delavk in delavcev v javnem sektorju. Kot so navedli, čistilke, varnostniki in kuharsko osebje delajo v javnem sektorju, a niso njegov del. Ker zanje ne veljajo pravila javnega sektorja, so izjemno obremenjeni.

"V mnogih dejavnostih javnega sektorja obstaja dvojni trg delovne sile: na eni strani delavke in delavci, ki delajo pod pogoji javnega sektorja, na drugi strani tisti, ki prav tako delajo v javnem sektorju, a pod mnogo slabšimi pogoji - nizka cena storitev in visoki dobički so možni le zato, ker iz njih iztiskajo veliko dela za nizko plačilo," so zapisali.

Tisti, ki v javnem sektorju delajo prek zunanjih izvajalcev, so izjemno obremenjeni, saj se obseg in intenzivnost dela povečujejo, plače pa stagnirajo. Pogosto jih tudi premeščajo na različna delovna mesta in iz kraja v kraj, kar povzroča hud stres in izgorelost.

"Delavniki so skrajno fleksibilni, delovni čas je neugoden in neenakomeren, zato je njihovo življenje popolnoma podrejeno službi. Nimajo možnosti napredovanja to so negotove službe brez prihodnosti," so pojasnili sindikati. Dobički zunanjih izvajalcev pa in nizke cene storitev pa tudi ne omogočajo kakovostnih storitev, zaradi česar so na slabšem tudi uporabniki storitev javnega sektorja.

Po mnenju sindikatov je zato čas za odpravo neenakosti, saj v javnem sektorju obstajajo pogoji za odpravo neenakosti, zato zahtevajo takojšnjo zaposlitev vseh tistih, ki v javnem sektorju delajo prek zunanjih izvajalcev. "Naj bo javni sektor zgled za dobrobit vseh," so dodali.

Pod zahtevo so podpisani Delavska svetovalnica, Center za družbeno raziskovanje, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Sindikat državnih organov Slovenije, Sindikat kulture in narave Slovenije, Sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije, Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije, Sindikat poklicnega gasilstva Slovenije, Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam, Sindikat vzgoje, izobraževanje, znanosti in kulture Slovenije, Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije, Visokošolski sindikat Slovenije, Sindikat Kliničnega centra Ljubljana, Sindikat vojske obrambe in zaščite in Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije.