c S
Onkološki inštitut po uspešno izvedenih sanacijskih ukrepih s predlogom za izstop iz sanacijskega programa 20.03.2019 07:29 Ljubljana, 19. marca (STA) - Svet Onkološkega inštituta Ljubljana se je danes seznanil s poročilom o izvajanju sanacijskih ukrepov. Večino načrtovanih ciljev so presegli, prav tako poslujejo pozitivno, pokrili so tudi vse izgube iz preteklih let, zato bo vodstvo zavoda predlagalo izstop iz sanacijskega programa, je napovedala generalna direktorica Zlata Štiblar Kisić.

Onkološki inštitut je lani med drugim izvedel sanacijske ukrepe elektronskega beleženja službenih in zasebnih izhodov, hitrejše umerjanje obsevalnih aparatov in aktivno prijavljanje na projekte, s katerim so za več kot 41 odstotkov presegli pričakovani učinek ukrepa. S povečanjem števila utemeljenih bolnikov v akutno bolnišnično obravnavo so dosegli skoraj 1,4 milijona evrov učinka, medtem ko je bila pričakovana ocena 640.000 evrov.

"Sanacijski program je uspel, saj smo ne samo dosegli, ampak presegli večino načrtovanih ciljev. Nekateri so resda še nerealizirani, vendar ne zato, ker jih ne bi mogli, želeli ali bi bili prepočasni, ampak enostavno zato, ker smo vezani na neke druge procese, ki še trajajo, kot je recimo proces informatizacije," je v izjavi za STA dejala pojasnila Štiblar Kisićeva, ki ocenjuje, da je inštitut v dobri kondiciji in posluje uravnoteženo. Lani je zavod namreč posloval s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 931.143 evrov.

"Ocenjujemo, da smo z doseženimi učinki sanacijskega programa dokazali in potrdili, da ni več razlogov, da še naprej ostanemo v sanacijskem postopku, zato bomo predlagali izstop iz sanacijskega programa. Izpolnjujemo vse zahtevane pogoje, saj smo sanacijske ukrepe uspešno izvedli, prav tako poslujemo pozitivno in kar je bistveno - pokrili smo vse izgube iz preteklih let," je v predstavitvi sanacijskega poročila članom sveta pojasnila Štiblar Kisićeva.

O tem so se po njenih besedah že posvetovali z ministrstvom za zdravje oziroma predstavniki sanacijskega odbora, ki so ob predstavljenih rezultatih poslovanja inštituta in izvedenih sanacijskih ukrepih nakazali, da ne vidijo zadržkov za izstop onkološkega inštituta iz sanacijskega programa. Za to sicer med drugim potrebujejo še neodvisno revizorsko mnenje, ki ga pričakujejo v kratkem.

Generalna direktorica in strokovni direktor Viljem Kovač ter pomočnici direktorice za področje zdravstvene nege Mateja Pangerc in za pravno področje Kaja Kališnik so za lani prejeli redno delovno uspešnost v višini 95 odstotkov, zato jim je svet zavoda določil oceno odlično. V skladu z interventno zakonodajo se delovna uspešnost za leto 2018 sicer ne izplača, je ob tem pojasnil predsednik sveta Peter Požun.