c S
Mercator nadaljuje s poslovanjem po lex Mercator 19.03.2019 16:16 Ljubljana, 19. marca (STA) - Poslovanje Mercatorja z Agrokorjem in njegovimi družbami je skladno z lex Mercator, v najnovejšem poročilu, ki se nanaša na obdobje od začetka novembra lani do konca januarja letos, ugotavlja izredni član uprave Mercatorja Gregor Planteu. Mercator v tem času ni dal poroštev, garancij, posojil ali jamstev. Zmanjšale pa so se terjatve in obveznosti.

Kot izhaja iz poročila, danes objavljenega na spletni strani trgovca, Mercator v času poročanju Agrokorju in z njim povezanim družbam ni podelil nikakršnih poroštev, garancij, posojil, jamstev ali podobnih zavez, posojila, predujma, blagovnega kredita ali jim plačeval dodatnih storitev.

Prav tako Mercator v omenjenem obdobju ni pristopil ali prevzel dolga ali izvedel plačila namesto Agrokorja ali z njim povezanih družb.

Mercator prav tako ni prejel nobenega posojila, predujma, blagovnih kreditov od družb v skupini Agrokor. Edino posojilo, ki ga je Mercator prejel od Agrokorja, je dolgoročno posojilo, dano ob prevzemu junija 2014, v višini 20 milijonov evrov.

V trgovcu pa so zmanjšali tako terjatve kot obveznosti. Konec januarja je imel do družb iz skupine Agrokor za 7,05 milijona evrov terjatev (konec decembra 7,07 milijona evrov in konec novembra 7,09 milijona evrov), obveznosti pa je bilo za 7,01 milijona evrov (konec decembra 9,18 milijona evrov in konec novembra 10,63 milijona evrov).

Vse terjatve, nastale po uveljavitvi t. i. lex Agrokor, so po pojasnilih Mercatorja učinkovito obvladovane, družbe v skupini Agrokor obveznosti plačujejo sproti in večinoma v dogovorjenih plačilnih rokih.

Agrokor je sicer konec januarja vsem družbam v skupini Agrokor posredoval dokument politike upravljanja likvidnosti, ki pa po Mercatorjevih pojasnilih niso v skladu s slovensko zakonodajo in so v nasprotju z določbami, podpisanimi z Mercatorjevimi bankami upnicami in določbami pogodb, podpisanih med Agrokorjem in Mercatorjem leta 2014. "Mercator zato teh navodil ne sme in ne more izvajati," so poudarili.

Prav tako so opozorili na neskladnost s strani izredne uprave Agrokorja ustanovljenega t. i. PMO (Post Merger Office), ki z intenzivno pridobiva in analizira Mercatorjeve poslovne podatke. Namen zbiranja in analize je sicer ocena potencialnih prihrankov in optimizacija nabave na ravni skupine Agrokor.

Kot so poudarili v Mercatorju, ima uprava Mercatorja samostojno pravico imenovati svoje strokovnjake v PMO, na neskladnost pa so že opozorili predstavnike Agrokorja in čakajo na njihov predlog glede odprave neskladnosti. "V nasprotnem primeru bi aktivnosti in rezultati dela PMO brez predstavnikov Mercatorja lahko šli v škodo Mercatorja, saj Mercator nima niti enakopravnega dostopa do informacij niti vpliva na delo PMO," so dodali.

Ob tem so spomnili, da v Agrokorju potekajo aktivnosti implementacije pogodbe o poravnavi. Z aprilom bo namesto Agrokorja zaživela Fortenova grupa. Na njo bodo v prvi fazi bodo prenesena podjetja, ki sodijo pod t. i. lex Agrokor - vsa insolventna podjetja so dobila nova imena, na koncu imena imajo dodano besedo plus; npr. Konzum plus. Mercator in ostala podjetja iz skupine, ki ne sodijo pod lex Agrokor, pa naj bi bila prenesena v drugi fazi.