c S
Svet UKC Maribor danes o poslovanju zavoda v lanskem letu 19.03.2019 07:50 Maribor, 19. marca (STA) - Univerzitetni klinični center (UKC) Maribor je lansko poslovno leto zaključil z izgubo v višini 2,8 milijona evrov. Kot izhaja iz poročila, ki ga bo na današnji seji obravnaval svet zavoda, je takšen rezultat boljši od načrtovanega.

Poslovanje je v letu 2018 teklo v znamenju uvedbe in izvajanja sanacije v UKC Maribor, ki očitno daje rezultate. Zaključek s presežkom odhodkov nad prihodki v višini 2,8 milijona evrov, kar znaša 1,3 odstotka celotnih prihodkov, je boljši tako v primerjavi z letom 2017, ko je izguba znašala skoraj štiri milijone evrov, kot tudi v primerjavi z načrtovanim rezultatom poslovanja za leto 2018. Načrtovali so namreč izgubo v višini 4,8 milijona evrov.

Negativni rezultat poslovanja v višini 2,8 milijona evrov je v največjem delu še vedno posledica nezadostno pokritih povečanih stroškov dela, ki so posledica popuščanja restriktivnih ukrepov na področju plač od decembra 2015 naprej in sprememb kolektivnih pogodb, ki so jih dosegli sindikati, v gradivu za današnjo sejo izpostavlja vodstvo UKC Maribor.

Člani sveta zavoda bodo na današnji seji med drugim obravnavali še poročilo o izvajanju revizij za leto 2018 ter potrjevali investicijsko dokumentacijo za nabavo operacijskih miz za potrebe klinike za kirurgijo, RTG aparata za slikanje skeleta za potrebe radiološkega oddelka, stacionarnega RTG aparata za potrebe oddelka za kardiologijo in angiologijo ter novega operacijskega mikroskopa za potrebe oddelka za nevrokirurgijo.