c S
Svet onkološkega inštituta tudi o sanacijskem poročilu 19.03.2019 07:50 Ljubljana, 19. marca (STA) - Svet Onkološkega inštituta Ljubljana bo na današnji seji med drugim obravnaval poročilo o izvajanju sanacijskih ukrepov. Na mizi bodo imeli še revizorjevo poročilo za lani, določali pa bodo tudi letne ocene za zaposlene iz plačne skupine B za leto 2018 za potrebe napredovanja po preteku mandata.

Onkološki inštitut je med drugim izvedel sanacijske ukrepe elektronskega beleženja službenih in zasebnih izhodov, povečanje števila utemeljenih bolnikov v akutno bolnišnično obravnavo, hitrejše umerjanje obsevalnih aparatov in aktivno prijavljanje na projekte. Nekatere ukrepe še oziroma še bodo izvajali.

Kot ugotavlja sanacijsko poročilo, bo onkološki inštitut večino sanacijskih ukrepov izvedel, kot je bilo začrtano. "Predvsem pa je bistveno, da smo presegli pričakovane ocene finančnih učinkov in da onkološki inštitut posluje uravnoteženo," je razvidno iz poročila. Onkološki inštitut je lani namreč posloval s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 931.143 evrov, kar je v skladu z načrti iz sanacije.

Vse to je po oceni generalne direktorice Zlate Štiblar Kisić posledica velikih prizadevanj vodstva in vseh zaposlenih, ki se ves čas trudijo še izboljšati obstoječe delovne pogoje. Po njenih navedbah so skoraj vse zastavljene cilje udejanjili v celoti, nekatere so celo presegli.

Bolnišnice v sanaciji so oceno finančnih učinkov in rezultatov izvajanja sanacije v lanskem letu sanacijskemu odboru sicer morale posredovati že do konca januarja.