c S
Skupina Pošta Slovenije lani z 10,4 milijona evrov čistega dobička 18.03.2019 15:43 Maribor, 18. marca (STA) - Pošta Slovenije je lani na ravni skupine po za zdaj še nerevidiranih podatkih ustvarila za 250,7 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je pet odstotkov več kot leto prej. Zaradi rasti poslovanja so bili višji tudi odhodki, vseeno pa so leto zaključili z 10,4 milijona evrov čistega dobička, kar je milijon in pol evrov več kot leta 2017.

Kot je za STA povedal generalni direktor Pošte Slovenije Boris Novak, je bil tudi lani opazen trend upadanja poštnih storitev, ki so v strukturi storitev upadle za štiri odstotke, za kar desetino pa so upadle denarne storitve, medtem ko so ostale storitve, ki jih ponujajo na poštnih okencih, zrasle za pet odstotkov.

"V zadnjih letih se tako zmanjšuje obseg poštnih in denarnih storitev, spreminja se tudi struktura tovrstnih pošiljk, kar je posledica prehoda na e-poslovanje, spremembe zakonodaje, spremenjenih navad uporabnikov ter konkurence na trgu poštnih in denarnih storitev," je dejal Novak in dodal, da so podobni trendi prisotni tudi pri drugih poštnih operaterjih.

Po drugi strani družba zaradi rasti trga, predvsem spletne prodaje, in prodajnih aktivnosti beleži rast količin paketnih pošiljk in pošiljk hitre pošte, kjer nadgrajujejo in razvijajo nove storitve ter sledijo globalnim trendom, dobrim praksam in potrebam tako naslovnikov kot pošiljateljev.

Rast beležijo tudi na področju logističnih storitev, v oskrbnih verigah in logistiki živil, kamor so usmerili tudi dodatne razvojne aktivnosti.

Pošta Slovenije je sicer še vedno v veliki meri vezana na zakonske zahteve, ki so povezane z izvajanjem univerzalne poštne storitve, temu pa sta v določeni meri prilagojena tudi distribucijska mreža in mreža poštnih poslovalnic.

"Kljub temu izvajamo ukrepe, ki sledijo razvoju trga in spremembam na trgu, tako da razvijamo mrežo za dostavo paketnih pošiljk, oskrbovalnih verig in logistike. Vse to je nujno zaradi ohranjanja vzdržnega poslovanja tudi v prihodnje, ko bo izvajanje univerzalne storitve za nas predstavljalo vse večje breme," pojasnjuje Novak.

Lani so tako 86 odstotkov čistih prihodkov ustvarili od prodaje na poštnih storitvah, osem odstotkov na denarnih in šest odstotkov na ostalih storitvah. Največjo rast pri poštnih storitvah ustvarjajo s prihodki od paketnih in logističnih storitev, ki dosegajo že slabo petino vseh storitev.

Pošta Slovenije je lani za investicije namenila 25 milijonov evrov, med večjimi projekti pa je večletni strateški projekt modernizacije strojnega usmerjanja v poštnem logističnem centru v Ljubljani, za kar so namenili enajst milijonov evrov.

Okoli 1,2 milijona evrov so porabili za tretjo napravo za strojno usmerjanje nenaslovljene direktne pošte, ki so jo konec leta namestili v mariborskem logističnem centru, ostali denar pa je šel še za nekatere druge razvojne projekte na področju paketov in logistike ter informatizacijo poslovanja, nekaj pa tudi za zamenjavo in širitev voznega parka.

Koliko od ustvarjenega lanskega dobička si bo vzela država kot lastnik, bo znano po obravnavi letnega poročila in opravljeni skupščini, si je pa lani in predlani vzela po štiri milijone evrov.

Zagotovo bo na prihodnje poslovanje Pošte imel vpliv tudi nedavno podpisan dogovor s sindikatoma, saj skupna vrednost sprejetih ukrepov v tem in naslednjem letu v Pošti Slovenije in v njihovem invalidskem podjetju skupaj znaša 17,7 milijona evrov. Kot ob tem poudarja Novak, v oceni sprejetega dogovora ni prostora za zmagovalce ali poražence, pač pa mora biti v ospredju prihodnost skupine in vseh zaposlenih.

Ob tem SDH od njih pričakuje, da poleg strateških dosežejo tudi zastavljene ekonomsko-finančne cilje in izpolnijo pričakovanja glede uspešnosti poslovanja. Letošnji finančni načrt sicer predvideva 251,5 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje ter dobiček v višini 12,3 milijona evrov.

Pošta Slovenije se v zadnjem času omenja tudi kot eden od interesentov za nakup večinskega deleža Intereurope. Novak pravi, da izjav v zvezi z aktivnostmi glede strateških odločitev in poslovnih partnerstev ne dajejo, lahko pa potrdi dejstvo, da sta tako paketno poslovanje kot tudi logistične storitve glavna stebra njihovega poslovanja in jedro njihove strategije.

Ob tem dodaja, da že dolgo niso več zgolj izvajalec univerzalne poštne storitve in so preko svojih družb PS Logistika in Feniksšped že zdaj vpeti v izvajanje logističnih storitev na trgih jugovzhodne Evrope, svojo prisotnost na teh trgih pa želijo še povečati.

"Tudi zaradi tega je smotrno in logično nadaljevati s širjenjem prisotnosti na logističnem trgu tako z organsko kot anorgansko rastjo, kar predstavlja najoptimalnejšo možnost hitre rasti. To pot so prehodili že mnogi poštni operaterji, saj logistika predstavlja logičen sosednji trg trgu izvajanja paketnih storitev," je še dodal prvi mož Pošte Slovenije.