c S
Objavljen razpis za sofinanciranje nakupa nujnega reševalnega vozila 16.03.2019 09:16 Ljubljana, 15. marca (STA) - Ministrstvo za zdravje je objavilo javni razpis za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti za letošnje leto, in sicer za nakup nujnih reševalnih vozil. Na razpolago je 1,95 milijona evrov sredstev, rok za oddajo prijav pa je 3. april.

Kot je razvidno iz objave v uradnem listu, je predmet razpisa sofinanciranje občinskih investicijskih projektov, namenjenih za področje primarne zdravstvene dejavnosti, in sicer za nakup nujnega reševalnega vozila tipa B v letu 2019, pri čemer morajo biti dodeljena sredstva porabljena tem letu.

Na razpis se lahko prijavijo občine, ki so ustanoviteljice zdravstvenega doma. V primeru, da je ustanoviteljic zdravstvenega doma več občin, je lahko prijavitelj le ena izmed občin ustanoviteljic na podlagi pooblastila ostalih občin ustanoviteljic.

Prijavitelj lahko prijavi investicijski projekt za eno vozilo.

Znesek sofinanciranja posameznega projekta bo določen na podlagi števila prejetih popolnih prijav in ob upoštevanju koeficienta razvitosti občin za leti 2018 in 2019.

Ministrstvo bo sofinanciralo nakup osnovnega vozila in predelavo v nujno reševalno vozilo tipa B z ustrezno signalizacijo, vgradno opremo vključno z izvlečno mizo z nosili s podvozjem in instalacijami ter pridobitev homologacije. Znesek sofinanciranja bo določen glede na nabavno ceno osnovnega vozila s predelavo brez DDV. DDV bo plačal prijavitelj, ki mu bo odobreno sofinanciranje.