c S
V letu 2018 izboljšanje plačilne discipline 17.03.2019 09:03 Ljubljana, 16. marca (STA) - Plačilna disciplina slovenskih podjetij se je lani nekoliko izboljšala. Dospele neporavnane obveznosti so imele trend upadanja, število plačilno nesposobnih subjektov in njihov znesek je bil manjši tudi v primerjavi s preteklimi leti. Največ plačilno nesposobnih pravnih oseb in podjetnikov po podatkih Ajpesa deluje v trgovini in gradbeništvu.

Za več kot pet dni je lani s plačilom obveznosti na podlagi sodnih sklepov o izvršbi in davčnega dolga vsak mesec v povprečju zamujalo 3772 podjetij v Sloveniji, kažejo podatki Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (Ajpes). Povprečni dnevni znesek zapadlih neporavnanih obveznosti na isti podlagi je znašal 253 milijonov evrov.

Trend upadanja števila zamudnikov pri poravnavanju svojih obveznosti je opaziti že nekaj let. Leta 2013 je denimo za več kot pet dni zamujalo s plačilom obveznosti v povprečju več kot 7000 podjetij na mesec, leta 2015 je ta številka padla pod 5500, leta 2017 se je spustila že blizu 4000. Lani se je zmanjšala tudi pod to številko.

Največ plačilno nesposobnih pravnih oseb in podjetnikov sodi v področje trgovine in gradbeništva. Sledijo področje strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, predelovalne dejavnosti ter gostinstvo, ugotavljajo na Ajpesu.

Slovensko gospodarstvo se s plačilno nedisciplino srečuje že dlje časa, še posebej pa so se likvidnostne težave podjetij zaostrile v času finančne in gospodarske krize. Vlada jim je leta 2011 poskusila pomagati s pripravo več zakonov in ukrepov, med njimi z obveznim večstranskim pobotom medsebojnih obveznosti, ki ga še danes vsak mesec izvaja Ajpes.

V obvezni ali prostovoljni pobot je bilo lani vključenih okoli 3100 podjetij, letos le še okoli 2800. Prav tako se zmanjšuje skupni znesek neplačanih računov kot tudi pobotanih obveznosti. Vsa podjetja skupaj so v lanskih pobotih prijavila 3,9 milijarde evrov neporavnanih obveznosti, pobotala pa jih nekaj več kot 252 milijonov evrov. Te številke so pol nižje kot pred petimi leti. Med panogami, kjer se pobota največ neporavnanih obveznosti, izstopajo trgovina, popravila motornih vozil in predelovalne dejavnosti.