c S
ZBS prenovila načela odgovornega kreditiranja družb 17.03.2019 09:03 Ljubljana, 16. marca (STA) - Nadzorni svet Združenja bank Slovenije (ZBS) je ta teden sprejel novo različico načel odgovornega kreditiranja gospodarskih družb, ki velja kot splošno priporočilo bankam in hranilnicam. V njej je poudarek na pomenu družbeno odgovornega bančništva in izvajanja kreditne politike.

V novih načelih so dodani poudarki glede pomena družbeno odgovornega bančništva in izvajanja kreditne politike v skladu s strani upravljalnega organa začrtanih okvirov oz. deklarirane nagnjenosti banke oz. hranilnice k prevzemanju tveganj. Vsebinsko nadgradnjo predstavlja predvsem novo poglavje s smernicami za projektno financiranje, zlasti nepremičninskih projektov.

Kot so zapisali na spletni strani ZBS, širitev načel odgovornega kreditiranja gospodarskih družb tudi na projektno financiranje predstavlja pomemben korak k poenotenju bančnih praks in postavljanju standardov v okviru bančne panoge tudi na tem področju ter prispevek k ustreznejšemu upravljanju tveganj.

V njem so opredeljena priporočila glede spoštovanja ključnih parametrov tovrstnega financiranja, kot so na primer omejitve deleža dolžniškega financiranja, bonitete kreditojemalca, limitov največje dovoljene izpostavljenosti in kapitalskih zahtev, referenc kreditojemalcev, zahtevanega obsega predprodaje, sproščanja kreditnih tranš, kot tudi priporočila glede dokumentacije in izvajanja monitoringa projekta.

Osnovni namen vzpostavitve načel je sicer promocija ustrezne bančne prakse pri poslovanju s podjetji. Kreditne aktivnosti bank in hranilnic imajo namreč zelo pomemben vpliv na razvoj posameznih gospodarskih panog ter s tem na uspešnost gospodarstva, zaradi česar morajo njihove kreditne politike temeljiti na spoštovanju etičnih standardov, strokovnih meril, skladnosti in skrbnosti poslovanja, človeških vrednot, zaposlenih, družbene odgovornosti ter trajnostnega razvoja, so pojasnili v ZBS.