c S
Marprom lani prepeljal nekaj manj kot štiri milijone potnikov 17.03.2019 09:03 Maribor, 16. marca (STA) - Mariborski mestni avtobusni prevoznik je lani prepeljal nekaj manj kot štiri milijone potnikov, kar je za skoraj odstotek več kot leta 2017. Kot so za STA povedali v podjetju, se zadnja leta število potnikov ne spreminja bistveno, ves čas pa beležijo zmerno rast, kar pripisujejo tudi različnim izboljšavam in posodabljanju voznega parka.

Sicer pa je lani polovico vseh potnikov imelo mesečne vozovnice, med njimi je bilo največ dijakov in študentov, tem pa so sledili starejši občani in uporabniki osnovne mesečne vozovnice.

Kuponske vozovnice je za prevoz uporabilo 32 odstotkov potnikov, nekaj več kot sedem odstotkov pa jih je vozovnice kupilo na avtobusu pri vozniku. Število teh je upadlo za dobre štiri odstotke, kar je bil tudi cilj dviga cen vozovnic pri vozniku, sicer pa je delež potnikov po tipih vozovnic ostal približno takšen kot v predhodnih letih.

Z izjemo zaokrožitve nekaterih cen in bistvene podražitve vozovnic, kupljenih na avtobusu leta 2017, ki jih v prihodnje nameravajo tudi ukiniti, se v mariborskem mestnem potniškem prometu cene vozovnic niso bistveno spremenile že od leta 2001.

Kot ob tem poudarjajo v Marpromu, mestni potniški promet ne predstavlja tržne dejavnosti, ki bi bila financirana samo iz cen storitve, pač pa gre za javno službo, ki jo v obliki nadomestila sofinancira mestna občina. Kljub temu si prizadevajo za uskladitev cen vozovnic z rastjo stroškov, a je njihovo potrjevanje v pristojnosti mestnega sveta.

Glede morebitnih sprememb na linijah so povedali, da so tik pred koncem leta podaljšali traso linije 4 med Limbušem in trgovskim centrom Qlandia, s čimer smo zagotovili neposredno povezavo šolarjem do Osnovne šole Ludvika Pliberška in Lesarske šole Maribor, krajanom Limbuša pa do trgovskega centra.

Ob tem letos na določenih linijah načrtujejo dvig frekvence voženj avtobusov, medtem ko kakšne večje spremembe v mreži avtobusnih linij oziroma njihovih trasah trenutno ne načrtujejo.

Marprom je sicer v zadnjih letih kar precej posodobil svoj vozni park. Konec preteklega leta so tako razpolagali s 77 avtobusi, od tega jih je bilo za opravljanje mestnega potniškega prometa namenjenih 67. Kot ocenjujejo, je ta številka ustrezna glede na obstoječo mrežo linij in vozne rede.

Povprečna starost avtobusov znašala nekaj manj kot šest let, več kot polovico voznega parka pa predstavljajo avtobusi najvišjega okoljskega standarda Euro 6. Letos sicer ne načrtujejo nakupa novih mestnih avtobusov.