c S
Gradbeni stroški za nova stanovanja se povečujejo 17.03.2019 09:03 Ljubljana, 16. marca (STA) - Gradbeni stroški za nova stanovanja v Sloveniji so bili lani za skoraj tri odstotke višji kot leta 2017 in za skoraj osem odstotkov višji kot leta 2016. Tudi v daljšem časovnem obdobju so se precej zvišali - glede na leto 2000 so bili višji za 84 odstotkov.

Kot kažejo podatki državnega statističnega urada, so bili gradbeni stroški za nova stanovanja leta 2018 za 2,7 odstotka višji kot leta 2017 in za 7,6 odstotka višji kot leta 2016.

Glede na leto 2000 so bili višji za 84,3 odstotka, pri čemer so bili stroški materiala višji za 78,9 odstotka, stroški dela pa za 90,8 odstotka.

V zadnjem četrtletju lani so se gradbeni stroški glede na tretje četrtletje znižali, za 1,4 odstotka, potem ko so dve zaporedni četrtletji prej rasli. Na letni ravni, glede na zadnje četrtletje predlani, se niso spremenili, glede na povprečje za leto 2015 pa so bili višji za 6,5 odstotka.

Stroški gradbenega materiala so se na četrtletni ravni zvišali v prvih treh četrtletjih leta 2018, v zadnjem četrtletju pa so se znižali, in sicer za en odstotek. Glede na zadnje četrtletje 2017 so bili višji za 1,2 odstotka, glede na povprečje za leto 2015 pa za 4,2 odstotka. V vsem letu 2018 so bili za 2,3 odstotka višji kot v letu 2017.

Stroški dela pri gradnji novih stanovanj so se v zadnjem lanskem četrtletju glede na prejšnje četrtletje znižali za 1,8 odstotka, potem ko so se pred tem glede na prejšnje četrtletje dvakrat zaporedoma zvišali. Glede na zadnje četrtletje 2017 so bili nižji za dva odstotka, glede na povprečje za leto 2015 pa so bili višji za 9,3 odstotka. V celotnem letu 2018 so bili stroški dela za 2,5 odstotka višji kot leto prej.