c S
Forum za digitalno družbo poziva k odgovorni digitalizaciji 14.03.2019 14:41 Ljubljana, 14. marca (STA) - Forum za digitalno družbo je izrazil zaskrbljenost zaradi "nestrokovne in slabo vodene digitalne preobrazbe javne uprave, ki povečuje varnostna tveganja za državo in za pravice ter svoboščine posameznikov, katerih osebni podatki odtekajo v javnost ali prihaja do njihovih zlorab". Pristojne poziva, naj odgovorno pristopajo k digitalizaciji.

"Pri projektih naj zagotovijo preglednost postopkov, sledijo dobrim praksam informacijske in organizacijske stroke ter zagotovijo visoko raven omrežne in informacijske varnosti in varnosti podatkov," so v forumu pozvali pristojne v javnem sektorju.

V forumu, ki je nevladna in neodvisna platforma, ki povezuje raziskovalce, podjetnike, snovalce politik, mnenjske voditelje in druge, so namreč spomnili na medijske objave o odtekanju osebnih podatkov iz javnega sektorja in o težavah pri uvajanju novih informacijskih sistemov. Po njihovem mnenju primeri, kot so objava podatkov o zdravstvenem stanju bolnikov bolnišnice Izola, nepooblaščeni dostopi do zdravstvenih podatkov vidnih posameznikov, razdrobljenost informacijskih sistemov, pa tudi težave pri objavi podatkov volilnih rezultatov lokalnih volitev in ob uvajanju novih informacijskih sistemov v centrih za socialno delo, kažejo na nestrokovno vodenje procesov digitalne preobrazbe v javnem sektorju.

"Forum za digitalno družbo izraža zaskrbljenost zaradi neustreznega obvladovanja varnostnih tveganj v javni upravi, zaradi katerih (lahko) prihaja do zlorab podatkov in informacij, ki krnijo ne le zasebnost posameznikov in njihove človekove pravice in temeljne svoboščine, ampak lahko ogrožajo celo varnost kritične infrastrukture in države nasploh," so zapisali v odzivu. Prav tako so zaskrbljeni zaradi (ne)strokovnosti in (ne)preglednosti postopkov digitalizacije v javni upravi ter zaradi odsotnosti strokovnega dialoga in sodelovanja vseh deležnikov pri digitalizaciji družbe.

Opozorili so, da je merilo najnižje cene, ki se večinoma uporablja v postopkih javnega naročanja, neustrezno, saj ne upošteva (potrebne) kakovosti informacijskega inženirskega dela, razvrednoti domačo inženirsko stroko, vodi v neprimerne rešitve in nenazadnje omogoča omenjene nedopustne (zlo)rabe digitalnih sistemov, storitev in aplikacij.

Hkrati pa so opomnili, da se v medijskem poročanju varnostni incidenti lahko nekritično in laično analizirajo in komentirajo, zato se v javnosti ustvarja mnenje, da digitalizacija prinaša nesprejemljiva tveganja, med državljane in uporabnike pa se sejejo dvom, strah in odpor do uporabe sodobnih informacijskih tehnologij. A sodobne informacijske tehnologije in strokovni sistemski pristopi pri načrtovanju rešitev, ki upoštevajo vse projektne, varnostne, procesne in družbene vidike, omogočajo izgradnjo varnih in učinkovitih digitalnih rešitev, so zagotovili.