c S
Iniciativa Dokup dobe za upoštevanje dokupljene dobe za študij ali vojsko 14.03.2019 14:27 Ljubljana, 14. marca (STA) - Novoustanovljena civilna iniciativa Dokup dobe, ki si prizadeva za upoštevanje dokupljene dobe za študij ali vojaški rok kot pokojninske dobe brez dokupa, poziva državo, da jim prizna to dobo pod pogoji, ki so veljali pred zdajšnjo pokojninsko reformo iz leta 2012. V nasprotnem primeru bodo iskali pravico tudi na ravni EU, so napovedali danes.

Pobudniki iz civilne iniciative so dokupili dobo študija in/ali služenja vojaškega roka glede na pokojninski zakon iz leta 1992, po katerem so tako dokupljeno zavarovalno dobo pridobili v upravnem postopku z odločbo pokojninskega zavoda z neposrednim vplačilom zakonsko določenega zneska v pokojninsko blagajno, so povedali na današnjem srečanju v Ljubljani.

Tako dokupljeno dobo so po vplačilu zneska vpisali v delovno knjižico, ki so jo takrat imeli vsi zavarovanci, in evidentirali v svoji matični evidenci, so pojasnili.

Veljavni pokojninski zakon z začetkom veljave z letom 2013 je uvedel razliko med pokojninsko dobo brez dokupa in pokojninsko dobo z dokupom, pri čemer so zavarovanci s pokojninsko dobo brez dokupa v ugodnejšem položaju kot tisti z dokupom.

"Spremembo je uvedel zakon, ki je bil sprejet naknadno, potem ko smo pokojninsko dobo že dokupili in plačali po takrat veljavni zakonodaji," so danes opozorili v civilni iniciativi.

Spomnili so, da je varuh človekovih pravic pritrdil njihovim navedbam in leta 2015 vložil zahtevo za oceno ustavnosti dela pokojninskega zakona iz leta 2012, ki se nanaša na dokup pokojninske dobe po pokojninskem zakonu iz leta 1992. Toda ustavno sodišče ni ugotovilo neustavnosti ureditve.

Ureditev pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine ni poslabšala položaja zavarovancev z dokupljeno dobo študija in služenja vojaškega roka, je tedaj zapisalo ustavno sodišče. Že v času veljavnosti prejšnjega zakona jim namreč ni omogočala pridobitve pravice do starostne pokojnine pod enakimi pogoji kot pokojninska doba, pridobljena na podlagi delovne aktivnosti, oziroma kot druga pokojninska doba, ki je po prej veljavnem zakonu štela v t. i. delovno dobo, so tedaj še ugotovili ustavni sodniki.

Po noveli zdaj veljavnega pokojninskega zakona, ki se je začela uporabljati 1. januarja 2018, pa se tudi prostovoljna vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje v času do konca leta 2012 šteje kot pokojninska doba brez dokupa. Civilna iniciativa je januarja pri varuhu vložila pobudo, da bi se ocenila ustavnost te novele. Po njihovem mnenju namreč krši ustavno načelo enakosti, po katerem mora zakonodajalec bistveno enake položaje urejati enako, bistveno različne pa različno. Pri obeh skupinah zavarovancev so bili zakonsko določeni prispevki plačani na prostovoljni osnovi, opozarjajo v civilni iniciativi.

Zavarovanci z dokupljeno dobo študija in/ali služenja vojaškega roka po pokojninskem zakonu iz leta 1992 morajo biti obravnavani enako kot tisti, ki so se že upokojili po tem zakonu in jim je bila pri tem ta doba upoštevana, so prepričani. Prav tako morajo biti po njihovem opozorilu obravnavani enako kot tisti, ki jim je novela iz leta 2017 priznala obdobje prostovoljne vključitve v obvezno pokojninsko zavarovanje do konca leta 2012 kot pokojninsko dobo brez dokupa.