c S
Nadzorniki SDH o uresničevanju strategije turizma 14.03.2019 07:14 Ljubljana, 13. marca (STA) - Nadzorni svet SDH se je na današnji seji seznanil s postopki za pripravo naložbenega dokumenta glede naložbe v Istrabenz Turizem. Tega bo SDH pripravil do konca tega meseca, v njem pa bo to naložbo utemeljil s prikazom sinergij in ekonomskih učinkov konsolidacije te družbe z nekaterimi drugimi turističnimi družbami.

Kot so po seji sporočili iz Slovenskega državnega holdinga (SDH), vzporedno s tem v sodelovanju z vsemi deležniki aktivno teče delo na konceptu konsolidacije slovenskega turizma v skladu s strategijo turizma. Pripravlja se tudi predlog dopolnitev letošnjega načrta upravljanja kapitalskih naložb za področje turizma.

SDH mora naložbeni dokument pripraviti v sodelovanju z gospodarskim in finančnim ministrstvom ter vsemi ostalimi ključnimi partnerji, na katerih sloni realizacija strategije razvoja turizma. Dokument bo potrdila vlada. Nato bodo stekli postopki v Družbi za upravljanje terjatev bank za ustanovitev posebne namenske družbe, na katero bo prenesla pridobljene delnice družbe Istrabenz Turizem.

Nadzorni svet SDH je danes potrdil še spremembe politike upravljanja državnega holdinga ter se seznanil s pregledom rezultatov portfelja države in SDH v lanskem letu.

Po zadnjih ocenah čista dobičkonosnost lastniškega kapitala portfelja kapitalskih naložb v upravljanju SDH za leto 2018 znaša 6,3 odstotka. To je za 0,2 odstotne točke več od ciljne vrednosti v letnem načrtu upravljanja za lani, ki pa ni upoštevala odprodaje 65 odstotkov deleža države v NLB.

Na primerljivih osnovah, torej brez upoštevanja navedene odprodaje, bi ocenjeni rezultat v letu 2018 presegel ciljno vrednost iz letnega načrta upravljanja za leto 2018 za 0,8 odstotnih točk in bi znašal 6,9 odstotka, kar predstavlja rast za 0,4 odstotne točke glede na dosežen rezultat iz leta 2017, so navedli.