c S
Ajdovska občina izstopa iz ustanoviteljstva Univerze v Novi Gorici 13.03.2019 16:34 Ajdovščina, 13. marca (STA) - Na predlog župana Občine Ajdovščina Tadeja Beočanina so svetniki na zadnji seji potrdili, da bo občina izstopila iz soustanoviteljstva Univerze v Novi Gorici. Konkreten povod za ta korak je bil ta, da si univerza želi še enega soustanovitelja, to je Fundacijo Univerze v Novi Gorici, s tem pa se ajdovska občina ne strinja.

"Občina Ajdovščina ni nikoli sofinancirala programov Univerze v Novi Gorici, prav tako jih ne namerava financirati v prihodnje. Naše soustanoviteljstvo pa je na neki točki lahko tudi ovira za razvoj univerze in smo s tem izstopom pravzaprav odprli pot novogoriški univerzi v smeri, ki so jo želijo," je po koncu seje za STA povedal Beočanin.

Ajdovska občina bo delovanje novogoriške univerze po županovih besedah še naprej podpirala, pred dokončnim izstopom pa morata s tem soglašati še ostala dva soustanovitelja. Izstop v ničemer ne spreminja dosedanjega raziskovalnega in pedagoškega dela univerze v stavbi v Ajdovščini.

Fakulteto za znanosti o okolju sta kot predhodnico zdajšnje Univerze v Novi Gorici kot zasebni visokošolski zavod v letu 1995 ustanovila Institut Jožef Stefan in Mestna občina Nova Gorica. Leta 1998 je nato fakulteta postala Politehnika Nova Gorica. Vanjo sta leta 2003 kot nova soustanovitelja vstopila Občina Ajdovščina in Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU).

Občina je za izvajanje študijske in raziskovalne dejavnosti takratni Politehniki podarila stavbo v kompleksu bivše vojašnice Srečka Kosovela, njena ocenjena vrednost je bila na 180.000 evrov. Podarjena stavba je bila nato deležna temeljite prenove, za katero je Občina Ajdovščina namenila dobro polovico oziroma 435.000 evrov.

Darilo je ajdovska občina zavarovala z aneksom k pogodb, v kateri je zapisano, da če univerza podarjene nepremičnine ne bi več uporabljala za študijske in raziskovalne dejavnosti s področja naravoslovja in tehnike, mora občini povrniti 615.000 evrov. Če bi pa občina nepremičnino ponovno prevzela, bi univerzi odplačala njen delež v prenovo, to je 400.000 evrov.

Župan Mestne občine Nova Gorica Klemen Miklavič sicer tak sklep ajdovske občine obžaluje.