c S
Delavska svetovalnica opozarja na primere izsiljevanja tujih delavcev 13.03.2019 14:24 Ljubljana, 13. marca (STA) - V društvu Delavska svetovalnica so danes opozorili na primere izsiljevanja tujih delavcev, tudi v nekaterih večjih slovenskih podjetjih. Ta namreč vse pogosteje v pogodbe ali posebne dogovore z delavci dodajajo klavzulo, po kateri mora delavec povrniti stroške pridobivanja delovnega dovoljenja, če podjetje zapusti prej kot v dogovorjenem obdobju.

Predstavnika Delavske svetovalnice Goran Lukić in Goran Zrnić sta na novinarski konferenci izpostavila dva konkretna primera "zaračunavanja" škode delavcem, ki želijo zapustiti delodajalca.

Do enega takšnih primerov je po besedah Zrnića prišlo v podjetju CPG VG. V pogodbi z delavcem je bilo namreč navedeno, da delodajalec sicer delovno dovoljenje za delavca in po potrebi tudi nacionalno poklicno kvalifikacijo pridobi na lastne stroške.

A če delavec po lastni volji delodajalca zapusti prej kot v treh letih, mora odplačati 1000 evrov za stroške pridobivanja delovnega dovoljenja in še 500 evrov za pridobivanje kode 95 ali poklicne kvalifikacije.

Podobno se je po besedah Lukića zgodilo tudi v podjetju Siliko. V posebnem dogovoru z delavcem je bilo namreč navedeno, da so oziroma bodo v zvezi s pridobivanjem delovnega dovoljenja in druge dokumentacije za zaposlitev in bivanje delavca nastali stroški v višini 500 evrov.

Obenem pa je bilo zapisano, da mora delavec v primeru prenehanja delovnega razmerja po njegovi volji ali krivdi "škodo" tudi povrniti. Če je škoda višja, pa ima podjetje pravico terjati celo večji znesek, je povzel Lukić.

Delavska svetovalnica se je v zvezi s tem primerom po njegovih besedah obrnila tudi na Zavod RS za zaposlovanje. Tam so jim pojasnili, da sporazum o zaposlovanju državljanov BiH v Sloveniji določa, da vse stroške izdaje dovoljenja krije delodajalec. Tako je tudi po mnenju zavoda takšen dogovor "neustrezen in dejansko pomeni kršitev devetega člena sporazuma".

Lukić je ob tem spomnil tudi na sicer še nepravnomočno sodbo delovnega sodišča v Kopru, ki je v podobnem primeru podjetja Retrans že razsodilo, da je takšna zaveza delavca v nasprotju z ustavno zagotovljeno pravico do proste izbire zaposlitve in kot taka nična.

Obenem pa je Lukić pozval predsednika Klub slovenskih podjetnikov Marjana Batagelja, naj zaradi tovrstnih praks lastnika podjetja Siliko Janeza Koprivca izključijo iz kluba, ne glede na to, da je nedavno postal član upravnega odbora.