c S
GZS: Predlagane spremembe vsekakor izhodišče za dostojnejše pokojnine v prihodnje 13.03.2019 13:45 Ljubljana, 13. marca (STA) - Predlagane spremembe zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju so po oceni Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) vsekakor izhodišče za dostojnejše pokojnine v prihodnje in seveda osnova za višanje odstotka delovno aktivne populacije v starosti nad 55 let. Pričakujejo pa, da jih bo predlagatelj seznanil s finančnimi posledicami predloga.

"Zagotoviti je namreč treba tudi finančno vzdržnost pokojninskega sistema brez dodatnih obveznosti delodajalcev in delojemalcev - torej brez dvigov veljavnih prispevnih stopenj," so zapisal na GZS. Ob tem so opozorili, da izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev pokojninskega zakona pokrivajo le segment vseh nujnih in pričakovanih sprememb na tem področju.

Zbornica je sicer že v torek javnosti posredovala komentar na temo potrebnih sistemskih sprememb zakonodaje pokojninskega in invalidskega zavarovanja, v katerem so zapisali, da bi bilo treba povečati delež delovno aktivne populacije v starosti nad 55 let, postopno dvigovati dejansko upokojitveno starost ter zahtevano pokojninsko dobo, hkrati pa uvesti primerno rešitev dvojnega statusa upokojencev.

Kot so zapisali, so demografska gibanja, ki imajo za posledico spreminjanje starostne strukture prebivalstva in s tem tudi zmanjševanje števila delovno sposobnih prebivalcev, neizprosna. To spreminjanje starostne strukture slovenskega prebivalstva in zmanjševanje števila delovno sposobnih prebivalcev pa lahko močno upočasni gospodarsko rast, zniža stopnjo produktivnosti in vpliva na strukturo potrošnje.

Slovenija je po njihovih navedbah med tistimi državami v Evropi, ki imajo nizko stopnjo delovno aktivnega prebivalstva v starostni skupini od 55 do 64 let - v letu 2017 le 42,7 odstotka -, kar jo uvršča močno pod povprečje EU28 (57,1 odstotka). "Medtem kot je EU28 v zadnjih desetih letih povečala stopnjo delovne aktivnosti starejših za 11,6 odstotka, smo jo v Sloveniji v istem obdobju le za 9,9 odstotka," so navedli na GZS.

Zato bi po mnenju GZS eden od ciljev moral biti, da vsaj 40 odstotkov tistih, ki izpolnijo pogoje za polno starostno pokojnino (40 let pokojninske dobe in starost najmanj 60 let), odloži upokojitev za leto, dve ali tri. Treba bo razmisliti o še bolj motivacijskih predlogih tako imenovanega dvojnega statusa upokojencev, kakor tudi o postopnem dvigu dejanske upokojitvene starosti in višanju zahtevane pokojninske dobe.

Kot so izpostavili na GZS, finančna vzdržnost pokojninskega sistema bistveno soprispeva k finančni vzdržnosti celotnih javnih financ. Prihodki Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz naslova prispevkov so v primerjavi z letom 2017 višji za 7,5 odstotka in znašajo 4,165 milijarde evrov. "Ti nadpovprečni prilivi od prispevkov delavcev in delodajalcev znižujejo obveznosti proračuna do te blagajne, ne smejo pa uspavati zakonodajalca. Ravno nasprotno, so pravi trenutek za dogovor o potrebnih sistemskih spremembah, saj lahko že naslednja leta prinesejo drugačne, manj ugodne finančne rezultate, ki lahko ogrozijo to stabilnost," so v torek še zapisali na GZS.

Pristojna ministrica Ksenija Klampfer je danes napovedala, da bo vlada predlagala spremembe pokojninske zakonodaje, po katerih bi se za zavarovance brez 40 let pokojninske dobe upokojitvena starost postopoma dvignila na 67 let, odmerni odstotek za izračun pokojnine za 40 let pokojninske dobe pa bi se zvišal na 63 odstotkov. Upokojenci s pogoji za starostno upokojitev bodo lahko po predlogu delali in hkrati prejemali najprej polovico, po treh letih pa pod določenimi pogoji celo pokojnino.