c S
Savinjsko-šaleška regija z novo turistično znamko 13.03.2019 12:50 Nazarje, 13. marca (STA) - Razvojna agencija Saša je z zunanjim izvajalcem Nea Culpa v okviru projekta Turizem Savinjsko-šaleške doline razvila novo turistično znamko Savinjska čez Alpe in doline. Od znamke si po pojasnilih direktorice agencije Saša Biljane Škarja obetajo bolj učinkovito trženje destinacije in sodelovanje turističnih deležnikov.

Kot je Škarja povedala na današnji novinarski konferenci, si v Razvojni agenciji Saša v zadnjem letu ob pomoči priznanih strokovnjakov prizadevajo za povezovanje turističnih ponudnikov in 10 občin v savinjsko-šaleški regiji za skupen nastop na globalnem turističnem trgu. Glavni cilj vseh aktivnosti je boljše trženje kakovostne in povezane turistične ponudbe območja.

Snovalci nove skupne turistične znamke vidijo ključno turistično prednost savinjsko-šaleške regije v stiku alpske in termalne panonske Slovenije ter s tem srečanje visokih gora in gorskih vasic z dolinami in mesti v zelenem objemu narave.

Kot najbolj turistično privlačen naravni element, ki močno zaznamuje skupino 10 občin v regiji, so izbrali vodo - od hudourniškega izvira Savinje v slapu Rinka preko brzic in mirnejšega toka do sotočja z reko Pako ter vse do Šaleških jezer in termalnega izvira v Termah Topolšica.

Presek ključnih prednosti območja je porečje reke Savinje. Zato je bilo tudi na delavnici s turističnimi ponudniki izbrano ime Savinjska, s sloganom čez Alpe in doline.

Savinjska je po oceni direktorice agencije Nea Culpa Neje Petek v trženjskem smislu močno, odprto ime, ki se navezuje na reko in povezuje obe vodilni destinaciji ter celotno regijo.

Pozicijski slogan pooseblja gibanje narave od zgornjega toka Savinje do sotočja s Pako, od Savinjskih Alp do Smrekovca, šaleških gričev in vinogradov. Slogan orisuje tudi izkušnjo gosta, ki pride na oddih v Savinjsko, kjer se ima najlepše, če vandra čez Alpe in doline, je dejala Petkova.

Znak jasno vizualizira zgodbo, oriše prednosti regije s pomočjo enovite izrisane poteze, ki orisuje tok Savinje in valovanje v Alpah in dolinah.

Nova vizija skupne regijske znamke Savinjsko-Šaleške doline bo vsem vključenim ponudnikom, ki jo bodo uporabljali, omogočala, da v promociji in trženju pridobijo moč, razsežnost in privlačnost širše regije, ki povezuje alpsko in termalno panonsko Slovenijo. Za ponudbo vsake od posameznih vključenih občin pa pomeni dodano vrednost in večjo verjetnost, da bo gost prišel in na oddihu ostal dlje časa, so pripravljavci znamke zapisali v priročniku destinacijske znamke.

Škarja je tudi dejala, da imajo v turizmu vse bolj zahtevne goste, ki zahtevajo dobre programe. Gre za turiste, ki iščejo mir in zeleno okolje. "Ne želimo biti masovna destinacija. Naš cilj je povečati število turistov za dva do tri odstotke, kot tudi dobo njihovega bivanja, ki trenutno znaša manj kot dva dni," je še dodala.

Vrednost projekta Turizem Savinjsko-šaleške doline, v okviru katerega je oblikovanih 10 turističnih programov z enodnevnimi doživetji, znaša 114.000 evrov, Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja pa ga je sofinanciral v višini 97.000 evrov.

Savinjsko-šaleška regija je leta 2017 zabeležila 211.263 turističnih prenočitev, razpolaga pa s 3317 postelj, ki so bile 17,45-odstotno zasedene.