c S
Cinkarna Celje lani z rekordnim čistim dobičkom 13.03.2019 08:57 Celje, 13. marca (STA) - Cinkarna Celje je lani ustvarila slabih 164 milijonov evrov prihodkov, kar je 13 odstotkov manj kot v 2017. Dobiček iz poslovanja se je okrepil za dva odstotka na 36,4 milijona evrov, čisti dobiček pa se je zvišal za šest odstotkov in dosegel rekordnih 30,6 milijona evrov, a je bil vseeno šest odstotkov pod načrtovanim za 2018.

Kot je uprava pod vodstvom Tomaža Benčine zapisala v danes objavljenem nerevidiranem poročilu o poslovanju za lani, so v poslovnem letu 2018 kljub spremenjenim razmeram poslovali dobro. Prodaje iz leta 2017 sicer niso presegli, kar je pripisati presežku ponudbe v panogi titanovega dioksida. Spremenjeno ravnovesje ponudbe in povpraševanja se je odrazilo v nižjih količinah in padajočih prodajnih cenah, ki so sicer še na dokaj visokih ravneh.

Cinkarna je sicer kljub negativnim premikom prodajnih cen in pozitivnim premikom nabavnih cen presegla profitno maržo iz leta 2017, hkrati pa z opustitvijo nerentabilnega programa valjane titancinkove pločevine izboljšala tudi strukturo poslovnih programov in notranjo učinkovitost poslovanja celotnega sistema, navaja vodstvo.

Obseg investicij se je lani povečal za 70 odstotkov in za slabih devet odstotkov presegel načrte. Večino sredstev so namenili modernizaciji, stabilizaciji in izboljšanju kakovostnih parametrov proizvodnje pigmenta titanovega dioksida ter projektom varovanja okolja, varnosti in zdravja pri delu. Del sredstev je bil porabljen za posodobitev in zagotovitev zakonske skladnosti energetskih naprav in infrastrukture. Večjo investicijo so s postavitvijo dodatne linije za

masterbatche in praškaste lake izvedli tudi na lokaciji Mozirje.

Podjetje je za dividende lani namenilo 21,6 milijona evrov, kar je 139 odstotkov več kot v letu 2017.

Za letos Cinkarna Celje predvsem zaradi bistvenega padca prodajnih cen pigmenta titanovega dioksida načrtuje čisti dobiček v višini okoli tretjine lanskega, prihodki pa naj bi se zvišali za približno odstotek. Načrtovani čisti dobiček naj bi skladno s poslovnim načrtom dosegel 11,1 milijona evrov, prihodki od prodaje pa 167,7 milijona evrov.