c S
Stroške družinskega pomočnika in zdravstvenega zavarovanja brezposelnih bo očitno namesto občin prevzela država 13.03.2019 07:19 Ljubljana, 12. marca (STA) - Delovna skupina vlade in združenj občin se je po navedbah ministrstva za javno upravo v ponedeljek dogovorila za 30 milijonov evrov zmanjšanja stroškov občin. Stroške družinskega pomočnika, zdravstvenega zavarovanja brezposelnih in pogrebnin, ki so zdaj obveznost občin, je očitno pripravljena prevzeti država.

Na ministrstvu za javno upravo so v današnjem sporočilu za javnost o ponedeljkovi seji delovne skupine pojasnili, da so omenjene naloge zdaj občinske obveznosti, občine pa so predlagale, da stroške družinskega pomočnika, zdravstvenega zavarovanja brezposelnih in pogrebnin prevzame država, kar bi občinam po podatkih iz leta 2017 prineslo približno 30 milijonov evrov manj stroškov manj.

So pa dodali, da je v nadaljevanju pogovorov glede na predloge občin po oceni ministrstva "odprtih predlogov še vsaj za 70 milijonov evrov, ki se nanašajo na oskrbo v domovih za starejše, subvencioniranje stanarin in mrliško pregledne službe".

Poleg predlogov sprememb s področja ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti se je delovna skupina v ponedeljek lotila obravnavale predlogov sprememb, ki se nanašajo še na dve ministrstvi, in sicer ministrstvo za okolje in prostor ter ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Skupno pa bo obravnavala predloge za spremembo 61 predpisov, ki so jih predlagala združenja občin.

Z ministrstvom za okolje in prostor je bilo dogovorjeno, da bo ministrstvo ponovno proučilo nekatere rešitve pred kratkim spremenjenih gradbenega zakona, zakona o urejanju prostora in zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti, "predvsem z vidika odprave administrativnih ovir, ki bi občinam in državnim organom znižali stroške poslovanja".

Z delovnega področja ministrstva za izobraževanje, znanost in šport pa je delovna skupina obravnavala naraščajoče stroške šolskih prevozov in podrobno prevoze otrok s posebnimi potrebami, kjer bi morali obveznost občin bolj natančno določiti. "Obravnavala je ureditev obveznosti občin glede financiranja zasebnih in koncesijskih vrtcev ter predpisov s področja predšolske vzgoje (o oblikovanju cen v vrtcih, o minimalnih tehničnih pogojih in o normativih)," so še navedli in dodali, da pri slednjem resorno ministrstvo že pripravlja spremembe zakonodaje in bo na to temo s predstavniki občin sklicalo tudi poseben sestanek.

Delovna skupina za znižanje stroškov občin se bo vnovič sestala 22. marca, ko bo obravnavala predpise z delovnega področja ministrstva za infrastrukturo, ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in ministrstva za notranje zadeve. Svoje delo pa mora zaključiti najpozneje do konca junija.