c S
Slovensko kmetijstvo pred izzivi nove skupne kmetijske politike 12.03.2019 14:25 Portorož, 12. marca (STA) - Slovensko kmetijstvo in tudi zadružništvo sta postavljena pred izzive, ki jih predstavlja reforma skupne kmetijske politike EU, so danes v Portorožu ugotavljali ob odprtju letnega posveta zadružnikov. Premier Marjan Šarec je izpostavil pomen sodelovanja in združevanja, kmetijska ministrica Aleksandra Pivec pa je predstavila usmeritve ministrstva.

Predsednik vlade je na tradicionalnem, že 46. posvetu zadružnikov v organizaciji Zadružne zveze Slovenije, ki se osredotoča na zadružništvo in kmetijsko politiko po letu 2020, najprej spomnil, da mu kmetijstvo osebno ni tuje. "Vem, kaj je kmetijstvo, vem, kaj je zdrava hrana in vem, kaj je trdo delo," je poudaril.

Sicer pa je premier ugotavljal, da je Slovenija po vstopu v EU evropske predpise zaostrila še bolj kot je bilo treba in da imamo tudi precej težav, vendar se moramo ozreti tudi vase in ne čakati samo na državo. Šarec je spomnil, da pravkar tečejo pogajanja o novem večletnem proračunskem obdobju EU 2021-2027, kjer Sloveniji grozi 15-odstotni padec sredstev za kmetijstvo. Ker bi se pozneje utegnilo zgoditi, da bodo tudi ta sredstva "padla", pa si Slovenija prizadeva za čimprejšnji sprejem tega finančnega okvirja.

Premier je sicer napovedal poenostavitev tistih predpisov, ki niso plod evropskih direktiv, "ampak smo si jih sami zakuhali". Opozoril je še, da finančna vlaganja sama niso dovolj, ampak sta nujna sodelovanje in združevanje kmetij, zlasti za prodor na tuje trge.

Ministrica Pivčeva je opozorila na izzive nove finančne perspektive in reforme skupne kmetijske politike EU. Unija po njenih besedah pričakuje, da bodo države članice v bodoče v večji meri same oblikovale kmetijsko politiko. Sicer pa bo finančna "ovojnica" EU za kmetijstvo manjša in bo treba narediti več z manj sredstvi, je še opozorila.

Prav zato bo ključna ciljna usmerjenost, je povedala Pivčeva in napovedala, da bo ministrstvo konec meseca v javno obravnavo dalo resolucijo o prihodnjem razvoju slovenskega kmetijstva, ki je podlaga za strateško načrtovanje prihodnjih ukrepov skupne kmetijske politike.

Pri tem bodo največ pozornosti namenili ciljnemu strateškemu načrtovanju javnih podpor glede na naravne danosti in dejanske potrebe slovenskega podeželja. Med že obstoječimi prednostmi slovenskega kmetijstva je ministrica izpostavila trajnostne prakse, raznolikost pridelave in proizvodov, tradicijo in navezanost na zemljo ter obdelanost kmetijske krajine po vsej državi.

"Slovensko kmetijstvo je lahko glede na naravne in strukturne danosti konkurenčno in odporno le ob izrazitih usmeritvah v večjo dodano vrednost," za kar so potrebni znanje, ustrezne tehnologije ter sodobna in konkurenčna živilskopredelovalna industrija, ki mora temeljiti na podjetniških pristopih in tržni naravnanosti, je še poudarila Pivčeva.

Zbrane je nagovoril tudi predsednik državnega sveta Alojz Kovšca, ki je v svojem govoru ovrednotil rezultate skupne evropske kmetijske politike ter poudaril, da je nastopil čas za prehod v bolj trajnostni model kmetijstva.

Prvi dan portoroškega posveta bodo med drugim predstavili izhodišča resolucije o prihodnosti slovenskega kmetijstva, nastopila pa bosta tudi direktor direktorata za trajnost in dohodkovno podporo generalnega direktorata za kmetijstvo in razvoj podeželja Evropske komisije Pierre Bascou ter predsednik organizacije Cogeca, ki združuje evropske kmete in evropske kmetijske zadruge, Thomas Magnusson.