c S
KPK bo pregledala razdeljevanje sredstev Fiha 12.03.2019 14:21 Ljubljana, 12. marca (STA) - Komisija za preprečevanje korupcije (KPK), ki je v Fihu zaznala sume nepravilnosti glede razdeljevanja sredstev, se je odločila za poglobljen nadzor nad sistemom razdeljevanja sredstev. Katero obdobje natančno bodo pregledovali, zaenkrat še ne vedo, okvirno pa bo šlo za zadnjih pet do deset let, so navedli za STA.

Nadzor bo v prvi fazi osredotočen na analizo obstoječega sistema za razdelitve sredstev in na njegove zadnje spremembe, nato pa se bo mogoče odločiti, za katero obdobje bo nadzor izveden. Končni cilj nadzora je po njihovih besedah pridobiti podlago za izboljšanje zakonitosti, transparentnosti in učinkovitosti normativnega in praktičnega vidika pri razdeljevanju sredstev.

KPK, ki že vrsto let spremlja delovanje Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (Fiho), je fundaciji zaradi ugotovljenih tveganj za koruptivno in neintegritetno ravnanje leta 2011 odredila izdelavo načrta integritete. Komisija je aktivno vpeta tudi v spremembo zakonodaje, ki je podlaga za delovanje Fiha, kjer si prizadeva za odpravo sistemskih tveganj za korupcijo in kršitev integritete ter večjo transparentnost in zakonitost razdeljevanja in porabe sredstev. Poleg tega ves čas prejema pobude in informacije glede nepravilnosti pri delovanju te fundacije, so zapisal.

Fundacijo je po opozorilu komisije vzelo pod drobnogled tudi računsko sodišče, ki je v svojih revizijah ugotovilo, da se v obstoječem sistemu razdeljevanja sredstev dogajajo nepravilnosti. V zadnji reviziji, ki se je končala s porevizijskim poročilom leta 2018, pa je ugotovilo, da gre v določenem delu, med drugim tudi na področju razdeljevanja sredstev, celo za kršitev obveznosti dobrega poslovanja.

Poleg tega obstoj nepravilnosti pri razdeljevanju sredstev potrjuje več kot deset sodb upravnega sodišča. Pri tem Fiho ni učinkovito odpravil kršitev, ki jih je zaznalo, niti ni upošteval bistvenih priporočil računskega sodišča, so izpostavila v KPK.

Tudi sama je glede razdeljevanja sredstev zaznala enake sume nepravilnosti kot ustaljena upravno-sodna praksa, ki pravi, da odločitve fundacije niso preverljive. Pobude in informacije, ki jih je prejela komisija na to temo, hkrati kažejo na obstoj tveganj, ki so lahko tudi sistemske narave, torej obstoj tveganj zaradi obstoječega normativnega okvira. Tega predstavljajo tako veljavni zakon kot interni predpisi Fiha.

"Vse našteto je bila podlaga za odločitev komisije, da bo izvedla poglobljen nadzor nad sistemom razdeljevanja sredstev Fiha, s katerim želi med drugim pridobiti tudi uvid v razloge, zakaj Fiho po toliko letih in toliko zgoraj omenjenih ugotovitvah nepravilnosti še ni oblikoval novih internih pravil oziroma vsaj spremenil prakse delovanja fundacije pri razdeljevanju sredstev, ki bi te ugotovitve upoštevala," so pojasnili v komisiji.