c S
Z aprilom dajatev za odjavljeno vozilo 12.03.2019 14:03 Ljubljana, 12. marca (STA) - Ministrstvo za infrastrukturo je danes opomnilo, da bo z aprilom za odjavljeno vozilo treba plačati posebno dajatev. Plačevati jo bodo morali tisti lastniki vozil, ki v enem letu po odjavi vozila iz prometa tega ne bodo ponovno registrirali ali predali v razgradnjo pooblaščenim izvajalcem.

Na ministrstvu za infrastrukturo, ministrstvu za okolje in prostor ter direkciji za infrastrukturo so pozvali lastnike vozil, ki so so vozila odjavili po 1. aprilu lani, naj pravočasno ustrezno poskrbijo za odjavljeno vozilo, da ne bodo prejeli plačilnega naloga za plačilo dajatve za odjavljeno vozilo.

Kot so spomnili, bodo morali tisti, ki so motorno vozilo odjavili, plačati posebno dajatev za odjavljeno vozilo, ki jo je določil zakon o dajatvah za motorna vozila. Ta se bo plačevala za odjavljena osebna vozila, tovorna vozila za prevoz blaga z največjo maso do vključno 3,5 tone in trikolesne mopede.

Obveznost plačila dajatve bo prvič nastala po enem letu od odjave vozila, in nato vsako leto na datum odjave. Dajatev bodo morali lastniki plačevati 10 let od zadnje odjave vozila.

Če bodo lastniki vozilo v tem času znova registrirali, bo rok začel znova teči ob naslednji odjavi vozila. Če bo lastnik odjavljenega vozila v tem času prenesel lastništvo na drugo osebo, bo novi lastnik postal zavezanec za plačilo dajatve za odjavljeno vozilo v istih rokih kot prejšnji.

Dajatev za odjavljeno vozilo ne bo veljala za vozila s statusom starodobnega vozila. Plačali je ne bodo niti lastniki odjavljenih vozil, če bodo vozilo predali v razgradnjo v skladu s predpisi o varstvu okolja ali ga znova registrirali.

Dajatve tudi ne bodo plačali, če bodo upravni enoti ali nosilcu javnega pooblastila predložili potrdilo o uničenju vozila v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, policijski zapisnik, iz katerega izhaja, da je bilo odjavljeno vozilo ukradeno, dokazilo, da je bilo vozilo registrirano v drugi državi ali izvozno carinsko deklaracijo s potrditvijo izstopa vozila iz carinskega območja EU.

Namen ukrepa je, da bodo lastniki sami poskrbeli za odjavljena vozila in da ta ne bodo končala na divjih odlagališčih, parkiriščih in na drugih podobnih neprimernih mestih, kjer onesnažujejo in kazijo okolje. Pooblaščeni izvajalci bodo namreč ob razgradnji vozila poskrbeli tudi za okolju nevarne snovi in materiale, ki obremenjujejo okolje.