c S
Delničarjem Petrola se obeta 18 evrov dividende na delnico 11.03.2019 17:12 Ljubljana, 11. marca (STA) - Družba Petrol je za 18. aprila sklicala skupščino. Na njej bodo lastniki odločali o predlogu, da se od bilančnega dobička v višini 49,8 milijona evrov za dividende nameni 37,6 milijona evrov ali 18 evrov bruto na delnico. To bi bila doslej najvišja dividenda na delnico in dva evra višja kot lani.

Medtem ko je Petrol lani za dividende namenil celotni predlanski bilančni dobiček, letos za lanskega predlaga, naj 12,2 milijona in morebiten preostanek, ki nastane zaradi lastnih delnic na presečni dan za izplačilo dividend in zaradi zaokroževanja pri izplačilu dividend, družba razporedi v druge rezerve iz dobička, je družba danes objavila prek spletne strani Ljubljanske borze.

Uprava delničarjem predlaga, naj vodstvu družbe za lani podelijo razrešnico, za revizorja v letih 2019, 2020 in 2021 pa naj imenujejo družbo Ernst&Young Revizijo. Skupščina bo odločala še o spremembah statuta z dopolnitvijo nekaterih dejavnosti, ki jih želi družba opravljati, ter o uskladitvi nekaterih določb, ki veljajo za člane uprave in nadzornega sveta družbe, in o predlogu za spremembo plačil članom nadzornikom.

Petrol je lani posloval najbolje v zgodovini. Družba je ustvarila 4,3 milijarde evrov prihodkov od prodaje ali 14 odstotkov več kot predlani, dobiček iz poslovanja se je povečal za štiri odstotke na 94 milijonov evrov, čisti dobiček za 57 odstotkov na 100,6 milijona evrov. Skupina je ustvarila 5,4 milijarde evrov prihodkov od prodaje ali 20 odstotkov več, čisti dobiček se je zvišal za 13 odstotkov na 91,8 milijona evrov.

Petrol od leta 2013 naprej povečuje dividendo na delnico. Za leto 2013 je ta dosegla 10,10 evra, za leto 2016 je znašala 14 evrov in za predlani 16 evrov na delnico.