c S
Delavska hranilnica lani s 5,35 milijona evrov dobička 11.03.2019 11:24 Ljubljana, 11. marca (STA) - Delavska hranilnica je lani po prvih podatkih ustvarila 5,35 milijona evrov dobička pred davki, kar je 20 odstotkov manj kot predlani. Hranilnica je lani 4,6 milijona evrov dobička ustvarila iz rednega poslovanja, kar je največ v njeni zgodovini, izhaja iz objav na spletni strani hranilnice.

Čisti dobiček je lani dosegel 4,35 milijona evrov. Čiste obresti so lani v primerjavi z letom 2017 zrasle za en odstotek, čiste provizije pa so se povišale za 25 odstotkov.

Bilančna vsota je lani zrasla za nekaj več kot 13 odstotkov na 1,35 milijarde evrov. S tem je hranilnica na bančnem trgu imela 3,5-odstotni tržni delež.

Obseg kreditov nebančnemu sektorju se je lani povečal za 10 odstotkov in dosegal 2,5-odstotni tržni delež. Obseg kreditov prebivalstvu se je povečal za 12 odstotkov, kreditov pravnim osebam pa za sedem odstotkov.

Vloge nebančnega sektorja so se povečale za 14 odstotkov. Število osebnih računov z rednimi prilivi se je povečalo za nekaj več kot 9200 na 85.700, število poslovnih računov pa za okoli 2700 na okoli 40.200.

"V hranilnici ima odprt osebni račun skoraj šest odstotkov fizičnih oseb in skoraj 20 odstotkov pravnih oseb," so izpostavili.

Za letos so napovedali nadaljevanje politike najugodnejše bančne ustanove, povečanje števila komitentov, širitev ponudbe in odprtje nove poslovne enote. Njihova mreža ima 38 poslovalnic in 63 bankomatov.

Januarja letos je hranilnica bilančno vsoto povečala na 1,36 milijarde evrov. Povečal se je tako obseg kreditov kot število osebnih in poslovnih računov.

Hranilnica je bila konec lanskega leta v lasti 533 delničarjev. Večinski, 42-odstotni lastniki hranilnice so različni sindikati, lastniki 35 odstotkov so občani in 22 odstotkov pravne osebe.

Banka Slovenije je v začetku januarja Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije izdala dovoljenje, da lahko delež v hranilnici poveča od 10 do 20 odstotkov, je razvidno iz spletne strani centralne banke.