c S
Ministrstvo za delo z novelo do večje uravnoteženosti med spoloma 11.03.2019 18:06 Ljubljana, 11. marca (STA) - Ministrstvo za delo je v javno razpravo posredovalo predlog novele zakona o enakih možnostih žensk in moških. Ključni cilj zakonskih sprememb je izboljšanje oz. doseganja enakih možnosti žensk in moških oz. povečanje deleža manj zastopanega spola pri sestavi delovnih teles vlade in ministrstev ter organov upravljanja in nadzora oseb javnega prava.

Kot piše na spletni strani ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, je cilj novele tudi doseganja enakih možnosti žensk in moških pri imenovanju ali predlaganju predstavnic in predstavnikov lokalne skupnosti v organe upravljanja in nadzora oseb javnega prava.

Veljavni zakon o enakih možnostih žensk in moških v 14. členu določa, da mora vlada upoštevati načelo uravnotežene zastopanosti pri sestavi posvetovalnih in usklajevalnih organov, drugih delovnih teles in delegacij, ki jih ustanovi ali imenuje, enaka dolžnost velja za ministrstva pri sestavi strokovnih svetov.

Prav tako mora biti to načelo upoštevano pri imenovanju oz. predlaganju predstavnic in predstavnikov vlade v javna podjetja in druge osebe javnega prava. S predlogom novele se po navedbah ministrstva spreminja 14. člen, ki po novem jasno opredeljuje načelo uravnotežene zastopanosti spolov, kar pomeni najmanj 40-odstotno zastopanost vsakega spola.

Spremenjeni 14. člen določa tudi izjeme od tega načela, saj po ugotovitvah ministrstva "v praksi zaradi različnih objektivnih razlogov ni mogoče vedno zagotoviti načela uravnotežene zastopanosti spolov, ter izrecno navaja, da je načelo uravnotežene zastopanosti spolov treba upoštevati pri imenovanju ali predlaganju predstavnic in predstavnikov vlade v organe upravljanja in nadzora oseb javnega prava".

Ker se potrebe prebivalstva velikokrat naslavlja v lokalnih skupnostih, samoupravne lokalne skupnosti pa svoje predstavnice in predstavnike imenujejo v številne organe upravljanja in nadzora oseb javnega prava, zakonski predlog k uresničevanju načela uravnotežene zastopanosti pri tovrstnih imenovanjih zavezuje tudi njih. Predlog določa tudi izjeme od tega načela, so zapisali na ministrstvu.