c S
Ne zanima nas, od kod so lastniki, temveč ali so sposobni biti učinkoviti 11.03.2019 09:39 Ljubljana, 09. marca (STA) - Slovenske banke so v drugačni kondiciji kot pred krizo - bolje so kapitalizirane, imajo drugačne poslovne modele in manj nedonosnih posojil, je v pogovoru ocenil guverner Banke Slovenije Boštjan Vasle. Ob tem je dejal, da Banko Slovenije ne zanima, od kod so novi lastniki bank, temveč, ali so sposobni biti učinkoviti.

Vasle je na vprašanje, ali bi ga motilo, da novi lastnik ene od bank prihaja iz Srbije, odgovoril, da so postopki nadzora v posameznih bankah drugačni kot pred leti. Podobno velja za procese pridobitve soglasja za kvalificiran lastniški delež v bankah, ki ga vodi Banka Slovenije. "Ti postopki so se spremenili, bolje rečeno zaostrili," je dejal.

Ko posamezni lastnik prihaja na slovenski trg in poskuša pridobiti delež posamezne banke, se, tako Vasle, vodi jasen, vnaprej določen postopek. Pogledata se kredibilnost in verodostojnost, preverita se strategija in dosedanje poslovanje potencialnih lastnikov. Preveri se tudi, kakšna je njihova strategija, kaj nameravajo z banko, kakšen bo poslovni model.

"Potem pa seveda obstaja še preverjanje uprave in nadzornega sveta. Kriteriji so torej zelo jasni, pogosto pri njih sodeluje Evropska centralna banka. Nas ne zanima, od kod so lastniki, temveč ali so sposobni biti dobri, učinkoviti lastniki slovenskih bank," je pojasnil. Ko novi lastniki zamenjajo vodstvene organe banke, opravijo preglede še za člane uprave, nadzornega sveta. Sistem nadzora je po njegovih besedah precej temeljit.

Banke v Sloveniji sicer delujejo na majhnem trgu in si konkurirajo znotraj majhnega števila podjetij in prebivalstva. Ena izmed poti, da izboljšajo poslovanje, je po Vasletovih besedah, da bi se med seboj povezale, združile. Tako bi banke lahko izkoristile sinergije in prednosti večjega števila komintentov.

Vasle sicer zagotavlja, da smo lahko mirni glede stanja v slovenskih bankah, saj ni večjih tveganj za prebivalstvo, gospodarstvo, za celotno državo. Banke so v drugačni kondiciji kot pred krizo. "Tudi sistem nadzora je precej drugačen, kot smo ga imeli pred gospodarsko krizo. Če bi šlo kaj narobe, bi to opazili dosti prej. Seveda pa to ne pomeni, da pred bankami ni novih izzivov," je navedel.

Novi guverner ne nasprotuje ideji, da se pregledajo procesi bančne sanacije. Vendar bo vztrajal, da bodo ti pregledi temeljiti, celoviti ter opravljeni strokovno. "Cilj je pridobiti jasno sliko, kaj se je dogajalo, ne pa ustvariti novega problema. To pa pomeni zelo obsežen proces," je navedel.

S tem vprašanjem se bo ukvarjalo tudi računsko sodišče. Vasle meni, da gre pri tem za tehtanje različnih pristopov in argumentov. Potrebna bo pazljivost, da se ne bo posegalo na področje, ki je v izključni strokovni pristojnosti Banke Slovenije, oziroma na tista področja, ki določajo njihovo strokovno neodvisnost. "Dejstva, da je bilo takrat za sanacijo na voljo več možnosti, ne smemo enačiti s tem, da je bila zgolj ena odločitev pravilna, druge pa so bile napačne," je sklenil.