c S
V Občini Dravograd premalo denarja za vse želje 10.03.2019 07:11 Dravograd, 09. marca (STA) - V Občini Dravograd, kjer bodo svetniki 14. marca v drugem branju razpravljali o predlogu letošnjega proračuna, zmanjkuje denarja za vse naložbe, ki si jih želijo občani. O teh so in še bodo razpravljali na zborih občanov. V Libeličah si že vrsto let prizadevajo za gradnjo večnamenske dvorane, v zaselku Podgrad želijo rekonstrukcijo ceste.

V obmejnih Libeličah, kjer je zbor občanov potekal minuli teden, si že več let prizadevajo za gradnjo nove večnamenske dvorane, kjer bi pod isto streho združili gasilski dom, telovadnico za šolo in vrtec, oder za kulturno društvo in prireditveni prostor.

Krajani so določili že zemljišče v središču kraja in se z lastniki tudi že dogovarjali za odkup. Lastnica največjega dela zemljišča, ocenjenega na 39.000 evrov, je Koroška kmetijsko gozdarska zadruga, ki je občini pripravljena tudi prodati zemljišče, a do dogovora doslej še ni prišlo, občina pa tudi letos ne načrtuje tega nakupa. Kot so sklenili na zboru občanov, pričakujejo, da bo občina potrebno zemljišče odkupila v letu 2020.

Kot je za STA povedal predsednik sveta krajevne skupnosti Libeliče in občinski svetnik Liste Libeliče Jože Pšeničnik, se o gradnji večnamenske dvorane pogovarjajo že od leta 2015 in so zelo razočarani, ker občina nakupa zemljišča ni predvidela v letošnjem načrtu razvojnih programov. "A nekdo mora izvršiti sklepe ali zbora krajanov ali občinskega sveta," je poudaril Pšeničnik in spomnil na več v preteklosti že sprejetih dogovorov glede dvorane, ki pa se ne izvršijo, zaradi česar se v Libeličah počutijo kot drugorazredni občani.

Povedal je še, da si nove večnamenske dvorane že več let želijo tudi zaradi pomembnih prihajajočih obletnic, to je 130-letnice prostovoljnega gasilskega društva v letu 2021 in 100-letnice ponovne priključitve Libelič domovini v letu 2022.

A županja Občine Dravograd Marijana Cigala pravi, da denarja za gradnjo večnamenske dvorane ni, poleg tega bi lahko telovadnico po njenih besedah uredili na občinskem zemljišču poleg šole. V pogovoru za STA je poudarila še, da mora občina skrbeti za enakomerni razvoj celotne občine in da je v zadnjih 13 letih za naložbe na območju krajevne skupnosti Libeliče, ki šteje 580 krajanov, občina namenila 2,3 milijona evrov.

V občini so sicer nezadovoljni tudi prebivalci zaselka Podgrad, ki si želijo rekonstrukcije ceste. A županja pravi, da bodo letos v okviru urejanja vodovoda uredili cesto na Robindvoru, cesta v Podgradu pa bo predvidoma končana prihodnje leto, pri čemer pa za načrte doslej še niso dobili soglasij vseh lastnikov zemljišč. Zbor občanov z območja Podgrada bo, kot je napovedala županja, 20. marca.

Svetniki Občine Dravograd bodo sicer letošnji proračun v drugem branju obravnavali v četrtek, 14. marca. Proračun predvideva za 14,3 milijona evrov prihodkov in 15,9 milijona evrov odhodkov. Največji investicijski delež predstavlja projekt vodooskrbe v Zgornji Dravski dolini, za katerega je v proračunu Občine Dravograd, ki je vodilni partner pri skupnem projektu petih občin, za letos predvidenih 5,3 milijona evrov.

Med večje občinske naložbe v letošnjem letu sicer spadata ureditev ceste Podklanc-Dobrova, vredne skoraj 600.000 evrov, in ureditev osmih stanovanj v obnovljenem starem gasilskem domu, kjer je naložba vredna okoli 440.000 evrov.