c S
Premogovnik Velenje v 143 letih odkopal 250 milijonov ton premoga 10.03.2019 07:11 Velenje, 09. marca (STA) - Premogovnik Velenje je letošnje leto začel s posebnim mejnikom. Prvi delovni dan oz. 3. januarja so namreč v rudniku odkopali 250-milijonto tono premoga. Rudarji so doslej čez premoški sloj izvrtali okrog 700 vrtin s površine s skupno dolžino več kot 215 kilometrov in 2450 jamskih vrtin s približno 120 kilometrov dolžine.

V premogovniku za letos načrtujejo 7500 metrov novih jamskih prog in 520 metrov pretesarb, potem ko so lani pripravili 4289 metrov jamskih prog in 1119 metrov pretesarb, izhaja iz objave na spletni strani Premogovnika Velenje.

Velenjski rudarji so lani sicer odkopali 3,22 milijona ton premoga, medtem ko so imeli v načrtu odkopati 3,58 milijona ton. Povprečno so tako lani odkopali 12.615 ton na dan. Januarja letos so odkopali 211.193 ton premoga, medtem ko je bilo načrtovanih 218.500 ton; povprečno so na dan odkopali 8800 ton premoga.

V premogovniku bodo letos po načrtih proizvedli 3,53 milijona ton premoga.

Premogovnik Velenje ima v pridobivalnem prostoru odkopnih rezerv še nekaj več kot 110,5 milijona ton premoga, bilančnih pa še okoli 142,5 milijona ton.

Evidenco o količini zalog premoga sicer vodijo od leta 1960 dalje, ko je bila ocena zalog izdelana po začasnih navodilih Komisije za ocenjevanje zalog mineralnih surovin in je bilo izračunanih okoli 700 milijonov ton zalog v ležišču, kar bi danes imenovali geološke zaloge v nahajališču. Od takrat pa do danes je omogočena sledljivost količin, ki so se na račun raziskav nekoliko povečevale in na račun izkoriščanja postopoma zmanjševale.

Premogovnik vsakih pet let skladno z rudarsko regulativo izdela elaborat o zalogah, o količini preostalih zalog premoga pa vsako leto poroča pristojnemu ministrstvu. V vsakem elaboratu je izračun zalog izdelan na podlagi razpoložljivih raziskovalnih vrtin.