c S
S koncesijskim denarjem do dela komunalne infrastrukture v Postojni in Pivki 11.03.2019 07:11 Postojna/Pivka, 09. marca (STA) - V občinah Postojna in Pivka bodo letos nadaljevali vlaganja v projekt vodovodnega sistema, ki jih je že potrdila tudi vlada. Občini bosta iz koncesnin dobili 795.600 evrov, ki jih morata vložiti v gradnjo infrastrukture lokalnega pomena za izvajanje gospodarskih javnih služb varstva okolja.

Pogoj, da je ta delež izplačan občinama in ne državi, je, da občini predložita ministrstvu za okolje in prostor načrt vlaganj v gradnjo infrastrukture lokalnega pomena, ta pa ga posreduje vladi v potrditev.

Na podlagi sklepa vlade bodo odobrena sredstva iz koncesnine Postojnske jame v Občini Postojna namenili za sofinanciranje gradnje ločenega sistema kanalizacijskega omrežja v okviru projekta urejanja komunalne infrastrukture v Hraščah. Gradnja sicer že poteka.

Vrednost del po gradbeni pogodbi za izvedbo celotnega projekta znaša okrog 2,5 milijona evrov brez DDV, od tega je vrednost kanalizacijskih omrežij približno 55 odstotkov vrednosti celotne investicije.

Kot so za STA povedali na postojnski občini, načrtujejo, da se bodo dela zaključila v prvi polovici leta 2021.

Na območju Občine Pivka bodo zgradili razdelilni cevovod v naselju Selce v dolžini skoraj dveh kilometrov, tam razširili in asfaltirali ulice, zgradili razdelilni cevovod v dolžini 850 metrov po zaselku Radohova vas, uredili odvajanje fekalnih vod aglomeracije Pivka ter obnovili obstoječi cevovod v Slovenski vasi (trasa Selce-Slovenska vas) v dolžini 1750 metrov.

Dela bodo potekala letos in prihodnje leto, ocenjena vrednost znaša dobrih 2,5 milijona evrov brez DDV.

Občina Pivka bo v projekt vložila 800.000 evrov lastnih sredstev, za izgradnjo fekalne kanalizacije pa je pridobila še del sredstev iz koncesijske dajatve in podpore Evropske unije, skupno nekej manj kot 1,5 milijona evrov, ter iz državnega proračuna 261.000 evrov.

Doslej sta občini v okviru projekta pridobili že precej sredstev. Med zadnjimi večjimi pridobitvami v okviru projekta je vodarna na vodnem izviru Malni v vrednosti 7,7 milijona evrov. Uredili so jo v okviru prvega sklopa večjega projekta oskrbe s pitno vodo v porečju Ljubljanice, katerega vrednost znaša skoraj 32 milijonov evrov brez DDV.